,,We hadden de keuze tussen de zone voor betalend parkeren af te schaffen of ze uit te breiden,'' zegt eerste schepen Stefaan Beirens (CD&V). ,,Daarop heeft het schepencollege beslist om het betalend parkeren in De Haan en Wenduine af te schaffen. De inkomsten liepen immers jaar na jaar achteruit. De omschakeling naar de euro zou ons uiteindelijk meer kosten dan de verwijdering van de betaalautomaten.'' De jarenlange kritiek van de Wenduinenaars dat zij het grootste slachtoffer waren van het betalend parkeren valt meteen ook weg.

Het lijkt op zijn minst vreemd. Terwijl alle badplaatsen hun zones voor betalend parkeren uitbreiden, schaft het gemeentebestuur van De Haan ze gewoon af. De omschakeling van de negen toestellen zou immers het sop de kool niet waard zijn. ,,De inkomsten lopen al jaren achteruit,'' zegt schepen voor financiën Jos Borny (CD&V). ,,Begin 2001 hebben we laten onderzoeken wat het systeem ons eigenlijk kost. Naast de dure omschakelingskost moet immers ook het onderhoud worden betaald. De toestellen waren daarenboven enkel actief tussen Pasen en eind september. Die periode van zes maanden bracht te weinig op. De zone voor betalend parkeren uitbreiden, wilden we niet.''


Definitief
De toestellen zijn intussen definitief verdwenen uit het straatbeeld. Alleen de sokkels blijven nog over. Die zullen binnenkort worden weggehaald. Op de vraag waarom het parkeerbeleid zo weinig opbracht, blijkt niemand een antwoord te hebben. Mogelijk was er te weinig controle door de politie. Dat luik van het dossier valt onder de bevoegdheid van de burgemeester, maar die was gisteren net als de voormalige korpschef niet bereikbaar voor een wederwoord.


Kritiek
De kritiek op het betalend parkeren in vooral Wenduine waar het gros van de automaten stond, is altijd groot geweest. Vooral de middenstand had het er moeilijk mee. De politieagenten die in het verleden streng optraden, werden wel eens scheef bekeken en ook in de gemeenteraad was het betalend parkeren een hekel punt. Misschien legde de politie in de loop der jaren andere prioriteiten vast. Het gevolg was dat wie niet betaalde, slechts weinig kans had om gepakt te worden. Vooral eigen mensen wisten dit. Niets vermoedende toeristen bleven netjes betalen. Het gevolg was een teruglopende inkomstenrubriek.


Ondergronds
Volgens schepen Stefaan Beirens, de taak van college-woordvoerder op zich nemend, speelde het aspect kritiek een geringe rol tijdens de beslissing om de automaten weg te halen. ,,We hebben eerst in het kader van de herinrichting van de Potinière nog contacten gelegd met privéfirma's. Zij kregen de kans om onder het park een ondergrondse parking te bouwen en het parkeersysteem bovengronds te organiseren. De firma's waren niet geïnteresseerd wegens niet rendabel. Het college bleef bij zijn standpunt om de zone betalend parkeren niet uit te breiden.''

Met de afschaffing van het betalend parkeren zakken ontegensprekelijk ook de inkomsten van de gemeentekas. Dat is uiteraard voer voor de oppositie. De fractie Samen zette tijdens de vorige gemeenteraadszitting al een boom op over de stijgende schuldenlast van De Haan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig