Gedeputeerde Marleen Titeca licht, na een inloopperiode van twaalf maanden, de doelstellingen en het investeringsprogramma voor de regio Zuid-West-Vlaanderen toe. Een van de grote blikvangers uit dat programma is de oprichting van een Streekhuis in Kortrijk.

Marleen Titeca (CD&V) is al één jaar gedeputeerde voor Economie, Financiën, Sport en Streekhuizen. Daarnaast is ze ook voorzitster van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Gom) West-Vlaanderen. Daarvoor was ze bijna twintig jaar actief in de Anzegemse politiek. Die periode sloot ze in de vorige legislatuur af als schepen van Financiën.

Titeca: ,,De provincie wil nog sterker gebiedsgericht werken. Dat is zeker ook nodig voor Zuid-West-Vlaanderen, dat veel te weinig weet wat er allemaal gebeurt in Brugge. Daarom openen we op 21 maart in de Oranjerie van de Broel ons (voorlopig) Streekhuis, waar we alle partners samenbrengen die op Zuid-West-Vlaams niveau bezig zijn: Leiedal, streekplatform Reebak en uiteraard de provincie zelf. Daarnaast investeren we dit jaar in regionale projecten.''

,,Enkele jaren al werkt Brugge sterk gebiedsgericht. Eerst en vooral in de Westhoek maar nu ook in Zuid-West-Vlaanderen. We hebben in Kortrijk al onze toeristische vzw Leiestreek. Nu komt er ook een Streekhuis. Voorlopig in de Oranjerie van De Broel. In afwachting dat we elders in de stad een geschikt gebouw vinden. Dat Streekhuis is misschien minder voor de burgers bestemd. Maar de openbare besturen kunnen er terecht'', zegt Marleen Titeca.


Art Box
Gedeputeerde Titeca legt een lijstje van andere investeringen voor die dit jaar op het programma staan. Uitschieters zijn de omvorming van de vroegere Waregemse kunstgalerie Art Box tot een Provinciaal Museum én de broodnodige stabiliteitswerken voor het Lijsternest in Ingooigem.

Titeca: ,,Met Waregem en met Anno 02 is er een overeenkomst om Art Box op relatief korte termijn in te richten als provinciaal museum. Het dossier komt voor op de zitting van de provincieraad van februari of maart. Maar nu al kan ik kwijt dat Anno 02, in de aanloop tot de definitieve verwerving door Brugge, de vroegere kunstgalerie afhuurt om er kunstprojecten te realiseren. Met Waregem hebben we dan beheersovereenkomsten, waarbij de stad instaat voor het onderhoud en beheer van de omgeving. Het is de intentie dat West-Vlaanderen in 2003 Art Box aankoopt en dat we er onder meer voor de regionale jongerengemeenschap projecten realiseren.''

,,Het Lijsternest is een andere zaak'', besluit Titeca. ,,Daar moeten we heel dringend stabiliteitswerken uitvoeren. Een gedeelte van Streuvels' woning is aan het scheuren. Het werd op een harde, ondoordringbare kleilaag gebouwd, die geen water doorlaat. Om het in stand te houden, moeten we het Lijsternest een stevige onderbouw bezorgen.'' (DJW)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig