Er heerst ongerustheid bij de tabakstelers, nu enkele Euro-parlementsleden zich hardop afvragen of het nog wel zin heeft de tabaksteelt elk jaar opnieuw te subsidiëren. Dominique Bogaert, secretaris van het Tabakssyndicaat in Wervik: ,,Voor 2002 tot 2004 ligt de subsidie vast. Dit jaar bedraagt die 2,70 euro (109 frank) en dat vermindert in 2004 tot 2,63 euro (106 frank) per kg. Sommige media beweren dat de subsidie in 2005 dan helemaal wordt afgeschaft maar die weten dan blijkbaar meer dan wij van de sector zelf weten.'' In Wervik en omstreken, waar ruim 90 procent van de Belgische tabakstelers actief zijn, is men er alvast niet gerust in. Enkele vragen aan Dominique Bogaert.

Is die premie lager dan de vorige jaren?

,,Een heel klein beetje en de volgende jaren worden daar nog enkele eurocenten van afgeroomd. Die paar centen komen dan in een fonds, waarmee anti-publiciteit voor tabak moet worden gemaakt. Ik denk niet dat er andere sectoren zijn die zo'n anti-publiciteit voor hun zaak moeten maken.''

Zijn er nog veranderingen in het verschiet?

,,Sinds enkele jaren wordt de premie geleidelijk opgesplitst in een vaste en in een variabele. De vaste premie is voor het aantal kilogram geteelde tabak, de variabele is afhankelijk van de kwaliteit. Die vernieuwing in het toekennen van de premie is pas dit jaar op kruissnelheid gekomen en dat wil men gaan evalueren. Voor ons is dat te vroeg omdat men in zo'n korte periode geen juiste besluiten kan trekken.''

Vanwaar die neiging bij sommigen om de premie te gaan afschaffen?

,,Vooral het laatste anderhalf jaar wordt vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) felle kritiek geleverd op de tabakssector. De gezondheid als motivatie om de tabaksteelt niet voort te subsidiëren, is lachwekkend. In Europa wordt amper 6 procent van de hele wereldproductie van tabak gerealiseerd. Daarvan neemt ons land amper een half procent voor z'n rekening. Als die subsidie wegvalt, dan valt heel de tabaksteelt in Europa weg. Maar men zal daarvoor geen sigaret minder roken. China, dat een derde van de wereldproductie voor z'n rekening neemt, kan meteen in één jaar die 6 procent erbij nemen. Ook andere marktleiders, zoals de VS, Brazilië of India, zullen graag die productie overnemen.''

In Wervik en omstreken is 90 procent van de Belgische tabakstelers actief. Samen produceren ze 98 procent van de Belgische tabak. Kunnen ze niet overschakelen op andere landbouwproducten, zoals sommige politici voorstellen?

,,Naar welke producten overschakelen? De runder- en varkensteelt? Akkerbouw of groenteteelt? Sectoren waarin het ook al niet bijster goed gaat. Dat de politici die de mond vol hebben over reconversie maar eens concreet zeggen aan welke producten ze denken. De tabaksteelt is een van de weinige sectoren waar voor een landbouwer nog iets te verdienen valt. Dan mag hij wel niet zijn vele uren werk in rekening brengen.'' (ODW)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig