Het schepencollege kreeg, wel een jaar na datum, inzage van een onderzoek door Westtoer bij een 1.226 bezoekers aan de feestelijkheden van Waregem Koerse 2000. Daaruit blijkt onder meer dat een op vijf van de bezoekers van de steeple chase een groot-Waregemnaar is en dat de economische betekenis van dit mega-evenement zeker niet mag onderschat worden.

Een voorzichtige raming toont dat minstens 68 miljoen frank werd uitgegeven door de bezoekers aan acht onderdelen van dit feest.


Manifestaties
Westtoer, het West-Vlaams provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, onderzocht op vraag van de stad hoeveel bezoekers er waren op diverse manifestaties en van waar die bezoekers afkomstig waren. Tevens werd een ruwe schatting gemaakt van het bedrag dat ze besteedden.

De acht onderzochte manifestaties waren de opening van de kermis, de nacht van de humor, de kleinste steeple, Bockor Music, de folkhappening, de jaarmarkt, de kasteeelconcerten en de Grote Steeple. In het totaal ging het ruw geschat om een 56.300 bezoekers.

Daarin zit niet het aantal bezoekers begrepen dat gewoon door Waregem slenterde, zonder een specifieke manifestatie bij te wonen. Het merendeel van de bezoekers komt uit groot-Waregem (55 tot 75 %). De rest komt uit het Kortrijkse (11 tot 25 %) en uit de regio Tielt (5 tot 11 %). Ook Oost-Vlaanderen is erg belangrijk, alleszins voor de grote steeple (25 %), voor de jaarmarkt (11 %) en voor Bockor Music (17 %).

Opvallend is het vrij geringe aantal buitenlanders dat een bezoek brengt aan de Waregemse feestelijkheden. Allicht speelt de periode, het einde van augustus, daarbij een belangrijke rol. Enkel de grote steeple kan met 3,5 procent buitenlandse bezoekers gewagen van een internationale uitstraling. De vreemde bezoekers zijn dan nog hoofdzakelijk Noord-Fransen (1,6 %).


Besteding
Een raming maken van de economische betekenis van de Waregem Koerse-feesten is uiteraard een heikele onderneming. Toch berekende Westtoer de uitgaven op 68,5 miljoen frank, waarvan de steeple chase, met 33,6 miljoen frank, alleszins ernstig onderschat is. De entreegelden alleen brachten 12,5 miljoen frank op. Van de weddenschappen wordt zedig gezwegen. Evenmin werd rekening gehouden met de investeringen van de hoofdsponsors in de VIP-tenten. Het lijdt geen twijfel dat nog enkele tientallen miljoenen mogen toegevoegd worden aan de geraamde bestedingen. Daarmee wordt enkel ten overvloede bevestigd wat de Waregemnaars allang wisten: de Koerse is van ,,levensbelang'', alleszins voor de horeca.

Wat opvalt is de grote graad van tevredenheid onder de bezoekers. Zo scoort de kleinste steeple bij 64 % van de bezoekers een ,,zeer goed'' en bij 36 % ,,goed''. De jaarmarkt kreeg een ,,goed'' bij 63 % van de ondervraagden en ,,zeer goed'' bij 35 %. De steeple chase kreeg zelfs bij 70 % een ,,zeer goed'' toegewezen. (HGW)

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in