De stad wil de studentenverenigingen, die erkend zijn door de universiteit, ook ,,erkennen''. Dat gebeurt niet zozeer om die verenigingen subsidies te geven, maar wel om ze te laten genieten van stedelijke faciliteiten. De stad denkt aan de uitleendienst en het ter beschikking stellen van lokalen.

,,In maart zouden we al dossiers kunnen indienen. De erkenning zou gebeuren in september'', zegt studentenvertegenwoordiger Peter Comhaire.

Ook wordt overwogen om de studenten cultuurcheques te geven. Met die cheques kunnen ze dan aan allerlei culturele manifestaties deelnemen. Alleen moet nog worden bepaald wie de rekening zal betalen. Vast staat dat zowel de stad, de universiteit, als de studentenorganisaties de factuur samen zullen betalen.

De studenten vragen ook een betere reglementering voor brandveiligheid. ,,Als studenten iets organiseren in een bepaald lokaal en er gebeurt iets, mogen zij de rekening betalen. Er zijn veel kleine lokaaltjes boven cafés en in achterzaaltjes die niet in orde zijn. Het gaat niet op dat studenten in problemen komen door wanbeheer'', zegt Comhaire.

Stad en studenten plannen voor volgend jaar ook een onthaaldag voor studenten. (KVK)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig