De sluiting van de oprit van de Expressweg aan de Vliegstraat-Langveldstraat, het terugschroeven van de maximumsnelheid tot 70 km per uur en de invoering van een zone 30 in sommige straten. Dat zijn de belangrijkste veranderingen die te lezen zijn in het mobiliteitsplan van de gemeente. Het plan ligt nu ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, zal de gemeenteraad het in september goedkeuren.

De sluiting van de opritten aan de Vliegstraat-Langveldstraat komt er op vraag van de afdeling Wegen en Verkeer. Deze wil zo weinig mogelijk opritten aan de N80 laten bestaan, zodat het verkeer vlot van Sint-Truiden naar Hasselt kan. Alken meent echter dat er maximaal één oprit mag worden afgesloten. ,,Zoniet komt alle verkeer door het centrum'', luidt het. ,,De andere opritten in de Meerdegatstraat en in de Bisschopsweyerstraat-Wolfstraat moeten wel op een verkeersveilige manier heringericht worden.''


Trager rijden
Omdat Alken een landelijke gemeente is, is het volgens het mobiliteitsplan noodzakelijk om de snelheid te beperken tot 70 km per uur. ,,Bovendien zullen we de bebouwde kom extra in de verf zetten en worden de straten rond de scholen en in de echte centra opgenomen in een zone 30'', aldus schepen van Verkeer en Mobiliteit Frank Deloffer (CD&V).

Wat het openbaar vervoer betreft, schrijft Alken zich in voor de basismobiliteit. Dat betekent dat er binnen een straal van 750 meter minstens één bushalte moet zijn. Het is de bedoeling dat de belbus de verbindingen met het centrum en met de Steenweg zal verzorgen.

Voorts blijkt uit het mobiliteitsplan dat er mogelijk een nieuw lokaal bedrijventerrein komt aan Broosveld, indien de provincie daarvoor het licht op groen zet. Ook zal de gemeente een verbod opleggen voor vrachtvervoer in bepaalde straten. Tot slot krijgen de wegen die het meeste verkeer moeten slikken, vrijliggende fietspaden.

  • Nog tot en met 15 augustus kunnen de Alkenaren hun bezwaarschriften en opmerkingen indienen.