Zowel de VLD als Agalev, de twee oppositiepartijen, zijn niet te spreken over het mobiliteitsplan van de meerderheid. VLD voerde daarom vrijdag in de Vliegstraat actie. Ze deelden pamfletten uit aan de weggebruikers aangezien deze afrit wellicht zal afgesloten worden.

Zowel VLD als Agalev zijn niet te spreken over het tijdstip waarop het mobiliteitsplan kenbaar gemaakt wordt. ,,Midden in de vakantie heeft niet elke Alkenaar de tijd om het mobiliteitsplan te bestuderen. Buurtgroepen of comités hebben niet de tijd om zich te organiseren'', meent Paul Driesen van Agalev.

Dat één van de drie opritten aan de expresweg zou verdwijnen, vindt de oppositie allerminst goed. ,,Ongetwijfeld zal de verkeerslast toenemen, en het is niet logisch om die te laten dragen door de bewoners van de waterkant en de Bisschopweyer- en Wolfstraat'', stelt Andres Lesire (VLD). ,,Ook zorgt de oprit aan Langveld/Vliegstraat niet voor een vertraging van het verkeer op de N 80.''

De VLD fulmineert ook tegen de oprichting van een bijkomend bedrijventerrein. ,,De locatie Broosveld is niet geschikt. De afstand tot de woningen is te klein'', zegt Lesire.

Beide partijen zijn ook teleurgesteld omdat slechts enkele van hun reeds vooraf gedane suggesties in het plan opgenomen zijn. Agalev kondigt aan dat ze tijdens de eerstvolgende gemeenteraad enkele alternatieven voor het plan zullen op tafel leggen. Agalev stelt dan ook met klem dat ze niet verantwoordelijk is voor het mobiliteitsplan zoals dat nu door de gemeente opgesteld werd. (KB)