,,In het algemeen is de vakantiepiek minder merkbaar dan vroeger.'' Dat merkt Kim Vrijdaghs van dierenasiel Veeweyde. ,,Mensen gaan nu immers het hele jaar door op vakantie.'' Toch is het geen feestperiode voor katten. Honden zijn beter af door de verplichte registratie.

Traditiegetrouw is er tijdens de vakantiemaanden een toename van het aantal achtergelaten dieren. Vooral katten worden in de zomer aan hun lot overgelaten. Bij honden heeft de verplichte registratie een kentering teweeggebracht. Ondanks het warme weer zijn er volgens de asielen niet meer verwaarloosde dieren. De tijd dat dieren vooral tijdens de vakantie werden gedumpt, lijkt voorbij. Het hele jaar door worden dieren in de steek gelaten.

Ook is het niet altijd duidelijk om welke reden een hond of kat in het asiel terechtkomt. Veronique Goethals van de vereniging voor dierenbescherming Animaux en Péril stelt: ,,In de eerste plaats zijn er de dieren die in het asiel terechtkomen omdat de baasjes scheiden. Ten tweede wordt kat of hond vaak aan de kant gezet bij een verhuizing. Ook het feit dat een hond tijdens de adolescentieperiode dikwijls ongehoorzaam is en de huisraad aan stukken bijt, is een belangrijke reden. Dat het huisdier moet ophoepelen omdat het gezin op vakantie vertrekt, zal men niet zo snel aan het asiel vertellen.''

Sinds de verplichte identificatie en registratie van honden in september 1998 van kracht werd, komen er duidelijk minder honden in een asiel terecht. Terwijl in juli 1998 nog 313 nieuwe honden in het asiel van Veeweyde in Anderlecht terechtkwamen, zijn er de afgelopen maand ,slechts' 149 binnengekomen.

Bij de katten is de situatie veel schrijnender dan bij de honden. Dierenasielen worden jaar na jaar met meer katten overstelpt. Vooral tijdens de zomer is dit het geval, omdat vanaf april en mei veel dieren geboren worden. Poezen worden namelijk nog te vaak niet gesteriliseerd. In juni, juli en augustus worden de jonge katjes dan op straat gezet.

Bij Animaux en Péril werden afgelopen maand 176 katten binnengebracht, terwijl er tijdens de wintermaanden gemiddeld 70 bijkomen. Ook Veeweyde stelt een stijging vast. Het gevolg is dat euthanasie vaak de enige uitweg is. (EVE)