U begon er misschien aan te twijfelen maar er valt ook goed nieuws te vertellen over het politiekorps van Antwerpen. Het voorbije half jaar zijn op aangeven van tevreden burgers maar liefst 300 agenten officieel gefeliciteerd door de korpsleiding.

,,We zitten, voor wat dit jaar betreft, al aan onze honderdste brief'', zegt René De Hoog van de dienst Klantenmanagement van de Antwerpse politie. ,,Het gaat in alle gevallen om burgers die met ons politiekorps te maken kregen en zo tevreden waren over de manier van optreden dat ze achteraf in de pen kropen.'' De brieven hebben betrekking op zo'n 300 agenten. Naast een pluim van de korpsleiding wordt het schrijven aan het persoonlijk dossier van de politieman of -vrouw toegevoegd.

De bedankjes, waarvan sommige zelfs beginnen met ,,geëerde agenten'', zijn heel divers.

De dochter van een oudere dame uit Hoboken wil de twee agenten bedanken die halsbrekende toeren uithaalden om op het terras te geraken van het appartement van haar moeder. ,,Ze klommen als hagedissen naar boven'', schrijft ze. De dame was al een tijdje niet meer gezien. Ze bleek thuis gevallen en kon niet meer rechtstaan. De dame blaakt ondertussen opnieuw van gezondheid.


Bommelding
Enkele politiemannen houden het hoofd koel bij een gecompliceerde bevalling. De navelstreng van het kindje zit rond het hoofdje. De agenten spurten met de moeder naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat. De baby is kerngezond. De ouders sturen de agenten een lange brief.

Een Antwerps ziekenhuis dreigt in totale chaos te verzinken wanneer er een bommelding binnenkomt. De opgeroepen agenten blijven de situatie meester en kunnen vermijden dat er onder patiënten en bezoekers paniek uitbreekt. De volledige staf van het ziekenhuis spreekt in een brief haar bewondering uit voor het professionele optreden van de agenten.

,,De meeste bedankbrieven komen van de individuele burger. Daarnaast heb je de meer officiële brieven van organisaties, zoals zeer recent de Maccabiade, de Joodse Spelen. Al zijn de overgemaakte felicitaties dan weer afkomstig van individuele deelnemers aan deze spelen'', benadrukt woordvoerder Tom De Meulder.

De aanhoudende schandaalsfeer bij de Antwerpse politie doet de stroom brieven niet afnemen. ,,We hebben niet de indruk dat er de laatste maanden minder toekomen'', luidt het.