Om de weg naar het speelplein te tonen, was het gisteren OpenSpeelpleinDag in Vlaanderen. Speelpleinwerking Bartje in Beveren stond centraal in de kijker. Deze zomervakantie bereikte deze organisatie al 335 verschillende kinderen. Het brandweerkorps zorgde als toetje voor veel schuim, zodat de aanwezigen zich naar hartelust konden uitleven in ,Bubblemania'.

  • Vanwaar dit initiatief van OpenSpeelpleinDag?
  • Jo Van den Bossche (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk): ,,Op bepaalde plaatsen was er vroeger al eens een opendeur. Mensen wisten soms niet wat speelpleinwerking zoal inhield. In het begin en ook naar het einde van de vakantie is er een piek in het aantal bezoekers. Middenin de werking stellen we een daling vast. Ouders en grootouders mogen weten dat we mee evolueren met de hedendaagse tendens. Kinderen krijgen bij ons de ruimte en het materieel. Het speelplein vult de nood van de kinderen in. Ze kunnen hier zelfs bouwen, want bij Bartje knutselden ze zelfs een boomhut in elkaar. De kinderen vinden dat echt plezant.''

  • Jullie maken dus werk van kwaliteit?
  • ,,Wij bouwen inderdaad aan een kwaliteitsvolle speelpleinwerking. Dit jaar was er trouwens ook een hele actie rond kleuters op de speelpleinen. Ook zij bouwen graag, zoals met kartonnen dozen of doeken. Dit werd vroeger al eens over het hoofd gezien.''

  • De Speelmobiel werkt aanstekelijk.
  • Sabine Lauwers (voorzitster Bartje): ,,Met onze Speelmobiel, het mobiele speelplein dus, trokken we al naar enkele wijken zoals Thijskenshoek, Levergem en Meersen. Een dertigtal kinderen was het gemiddelde dat onze monitoren er kreeg. Het is een voorbeeld van drempelverlaging. Gaverland en Kruibekesteenweg mogen ons nog verwachten. Ook de speelcheques, in samenwerking met gemeente en OCMW, of een zichtkaartje zenden naar vrienden waren nieuwe initiatieven.''

  • En nu nog uitkijken naar de nieuwbouw aan de Floralaan.
  • ,,We ontdekken dat daar inderdaad nood aan is. Schepen van Jeugd Marc Van de Vijver hoopt het eindontwerp zo vlug mogelijk aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. We hopen dat het tegen volgende zomer al gebruiksklaar is, maar dat is nog niet zeker.''