De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft het project klooster Hansbeke goedgekeurd. Het gaat om de volledige ruimtelijke herinrichting van het gebied dat zich situeert tussen de Begijnhoflaan, Hansbekedorp, Doornbosstraat en Merendreestraat. ,,De provincie bestudeert alleen de vormelijke aspecten'', benadrukt schepen Jef Dhondt. ,,We hebben nog een lange weg te gaan vooraleer alles in kannen en kruiken is.''

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is vrij ambitieus. ,,Het omvat onder meer de plannen voor de werken aan en rond het klooster in Hansbeke. Daar zouden, op de grond van de huidige kleuterschool en de bijhorende speelplaats, tien appartementen en zes woningen worden gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard. Tussen de kleuterschool en de Begijnhoflaan komen nog eens dertien woningen, evenals een zes meter brede baan die ook de achtertuinen van de bewoners van Hansbekedorp zou moeten ontsluiten. Daarvoor moeten we wel een deel van de muur aan het klooster afbreken'', legt Dhondt uit.

De terreinen achter de gebouwen in de Merendreestraat zijn pas later aan de orde. ,,Volgens het RUP wordt dat groene gebied in de toekomst een woonzone. Op die manier kunnen de inwoners, als er een spoorwegverbreding zou komen en als de N437 verder zou worden uitgebreid -- wat weinig waarschijnlijk is -- opschuiven richting klooster.''

De werken starten niet bepaald in de nabije toekomst. ,,We moeten inderdaad nog een hele reeks goedkeuringen krijgen. Zo wachten we nog op het advies van de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening. Ook Monumentenzorg moet nog toestemming verlenen: het hele gebied is immers geklasseerd als beschermd dorpsgezicht.''