De bewoners van de Nodenaysteeg, een zijstraatje van de Veldstraat, hebben klacht neergelegd bij de politie. Ze zijn er niet over te spreken dat H&M 's nachts afbraak- en verbouwingswerken uitvoert aan zijn pand in de Veldstraat. De aannemer kreeg echter toestemming van de politie voor zijn nachtelijke activiteiten tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. De bewoners staan machteloos.

,,Centrumbewoners zijn steeds blij dat de Feesten voorbij zijn. We hebben echter geen kans gekregen om op adem te komen want meteen erna startten de werken aan de H&M. Die houden zowel de bewoners van de Nodenaysteeg als die van de Bennesteeg uit hun slaap. Wij hebben echter ook een job overdag'', getuigt Philippe Van Hee.

De omwonenden zijn boos dat ze niet verwittigd werden. ,,Op begrip van de eigenaar hoeven we al evenmin te rekenen. Er komt geen reactie op onze mail. Daardoor zijn wij genoodzaakt om, in deze hitte, te slapen met de ramen dicht en onze toevlucht te nemen tot oordoppen en slaappillen. Bij de politie krijgen we te horen dat de aannemer een vergunning heeft en we dus niets kunnen ondernemen. En dat terwijl de werken nog minstens twee weken zullen duren. Toegegeven, er wonen in deze buurt niet zoveel mensen maar wij hebben toch evenveel recht op onze nachtrust als iedere andere Gentenaar?'' vraagt Van Hee zich af.

Bij de politie kon men ons niet te woord staan. De politieman die de goedkeuring aan de aannemer had afgeleverd, liet bij monde van de dienst externe relaties weten dat het kabinet van de burgemeester tekst en uitleg zou verschaffen. De kabinetsmedewerkster in kwestie bleek zowel woensdag, donderdag als gisteren, ondanks herhaalde telefoontjes, niet bereikbaar. (KVDS)