Een aantal natuurverenigingen hield gisternamiddag op de Groentenmarkt een ludieke actie voor meer bos in Vlaanderen. ,,Er verdwijnt veel meer bos dan er bij komt'', zegt Jasse Cnudde van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). ,,Nochtans had de Vlaamse regering beloofd 10.000 hectare bos te creëren.'' Die is er nog lang niet en ook het Gentse stadsbos komt maar heel moeilijk van de grond.

Dat de VBV, de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) en Voor Moeder Aarde in Gent actie voerden, was geen toeval. ,,Het dossier rond het stadsbos gaat zeer traag vooruit. De eerste bomen zijn geplant, maar het zal minstens nog tien jaar duren eer het bos gerealiseerd is.''

In een zone van 1.200 hectare in Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-Latem komt zo'n 300 hectare bos. ,,Zelfs voor Gent alleen is dat te weinig'', zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu. ,,Het bos zal lokaal wel voor een verbetering van de luchtkwaliteit zorgen, maar voor een stad als Gent is minstens 1.000 hectare bos nodig.''

Om het milieubelang van bossen was het hem gisteren te doen. Bossen filteren giftige en ozonvormende stoffen uit de lucht en gaan daardoor ozonvorming tegen. ,,Je staat 's ochtends op en wil van je dag genieten, maar het eerste wat je op de radio hoort is dat de ozonconcentraties te hoog zijn. Dan heb je onmiddellijk niet veel zin meer'', zegt Bewuste Vlaming Kurt Defranq, die de actie kwam ondersteunen. ,,Bovendien moet ik mij als inwoner van Gent veel te ver verplaatsen om een bos te vinden.''

Het probleem van Gent is er een van heel Vlaanderen. ,,Sinds 1994 verdween in Vlaanderen 2.870 hectare bos, dat is een gemiddelde van 500 voetbalvelden per jaar'', weet Jasse Cnudde. ,,Er kwam wel 1.200 hectare bos bij, maar dat betekent nog altijd een achteruitgang van 1.670 hectare. Vlaanderen is na Ierland de bosarmste regio van Europa.''

De actievoerders maakten de Groentenmarkt gisteren alvast een stukje groener. Er werden vier bomen neergeplant. Alleen, die wandelden na de actie doodleuk naar huis.