De gemeenteraad van Ieper hakte maandagavond de knoop door: het referendum rond de Diftar-afvalcontainer komt er op zondag 21 september. Burgemeester Luc Dehaene verontschuldigde zich meteen tegenover de inwoners van Brielen, die dat weekend hun jaarlijkse kermis vieren.

Aanvankelijk had het schepencollege de datum van 31 augustus of 7 september vooropgesteld. Die beide data werden door de gezamenlijke oppositie weggelachen omdat door de voorbereiding ervan een deel van het stadspersoneel geen vakantie zou kunnen nemen en omdat de infobrochure, die verplicht een maand vóór het referendum bij alle inwoners verspreid moet worden, midden de vakantie in de bus zal vallen, als veel mensen op reis zijn. De zitting werd geschorst.

Na wat overleg achter de schermen werd 21 september als nieuwe datum voorgesteld en door iedereen goedgekeurd.


Commissie huisvuil
De twee vragen die op het referendum zullen gesteld worden luiden: ,,Moet het stadsbestuur de afvalcontainers vervangen door afvalzakken?'' en ,,Moet de burger, die thuis composteert, de mogelijkheid krijgen de gemeentelijke GFT-afvalcontainer te weigeren?''. De tweede vraag is wegens een wijziging aan het reglement al achterhaald, maar blijft behouden omdat dit op het moment van het afdwingen van het referendum wel aan de orde was.

CD&V-meerderheidslid Frans Vromman deed nog een ultieme poging om het referendum af te wenden door voor te stellen om over de partijgrenzen heen een 'commissie huisvuil' op te richten. Die zal er wellicht komen. Het referendum komt er sowieso. (PLI)