Het voornemen van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) om een headquarterzone in het Chartreusegebied in te passen, is niet naar de zin van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen.

,,Het uitbouwen van een bedrijvenzone in het Chartreusegebied wordt beschouwd als een compensatie voor de mogelijke aankoop van het Lappersfortbos door de minister voor Leefmilieu. BBL, Natuurpunt en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen betreuren de beslissing van minister Van Mechelen omdat alweer een zeer waardevol open ruimtegebied op de schop moet. Het voorstel van de minister is in strijd met de afspraken die de Vlaamse regering maakte in haar ,,zomerakkkoord''. Dat akkoord legt onder meer de nadruk op een multimodale ontsluiting van nieuwe bedrijvenzones, terwijl het Chartreusegebied enkel met de auto bereikbaar is. We willen daarom nogmaals de stationsomgeving van Brugge naar voren schuiven als inplantingsplaats voor een headquarterzone'', luidt het.


Goocheltruc
VLD-fractieleider in de Brugse gemeenteraad Bob Vanhaverbeke reageert. ,,De dossiers van het Chartreusegebied en het Lappersfortbos zijn niet aan elkaar gelinkt. Minister Van Mechelen schudde niet zomaar een goocheltruc uit zijn mouw. Met zijn voorstel komt hij tegemoet aan de eisen van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen.''

,,Om een hoofdkwartierenzone in het Chartreusegebied mogelijk te maken, moet het regionaal stedelijk gebied (RSG) Brugge afgebakend worden. Dat kan nog enkele jaren duren, maar gelet op het dringende karakter van het headquarterzone-dossier - vijf firma's, waaronder Picanol en Bekaert willen erin investeren - laat de minister, op vraag van de VLD, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij en de stad Brugge een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Chartreuse opmaken. Dat versnelt de zaak.''

,,Het Chartreusegebied is goed bereikbaar met de auto, maar daarnaast wordt ook gedacht aan een light-railverbinding vanuit het station van Brugge. De HQZ staat ook voor een samenwerkingsverband inzake machinebouw in Vlaanderen. Vijf firma's zullen er innoverende producten ontwikkelen en voorstellen. Belangrijk is dat daardoor mensen met hoogwaardige diploma's in de eigen regio aan de bak kunnen komen. De stationsomgeving is voor ons geen alternatief, omdat het terrein te klein is.''