Bewoners van de Zandgrachtstraat gaan al jaren onder de wateroverlast gebukt. Net nu het probleem eindelijk aangepakt zou worden, speelt uitgerekend het gemeentebestuur spelbreker, zo betreurt oppositieraadslid Marc Van Hoecke (Bron).

,,Het probleem van de wateroverlast in de Zandgrachtstraat sleept al twintig jaar aan. Ik heb het al verscheidene keren in de gemeenteraad aangekaart. In de gemeenteraad van maandag was het dossier opnieuw aan de orde.''

,,Een bewoner van de straat, Willy Vandenbossche, wendde zich vorig jaar tot de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. In mei van dit jaar velde de rechter een tussenvonnis, waarbij het gemeentebestuur werd opgedragen na te gaan wie verantwoordelijk is voor de wateroverlast. De rechter onderstreepte ook dat het echt onverantwoord zou zijn om de wateroverlast nog langer te gedogen.''

,,Op 23 juni was er een bijeenkomst met onder meer schepen van Landbouw Martine Deroo en een vertegenwoordiger van een expertisebureau en kreeg studiebureau Lobelle opdracht een studie te maken. De gemeente zou het studiebureau hiervoor 4.255 euro betalen.''

,,Maar maandagavond is beslist om tegen het vonnis in beroep te gaan. Bron en Agalev stemden tegen, CD&V voor. Intussen is het studiebureau Lobelle al met zijn opdracht gestart.''

Van Hoecke vindt deze gang van zaken totaal onbegrijpelijk. ,,Het gemeentebestuur verliest zijn geloofwaardigheid. De gemeente Beernem ontloopt haar verantwoordelijkheid en stelt zich op tegen de burger. Als men zeker is dat men in deze zaak geen schuld treft, dan had men gerust het geld aan Lobelle kunnen voorschieten. Het gaat hier immers om een procedure van algemeen recht, waarbij wie de zaak verliest de eindfactuur moet betalen.'' (CG,MCB)