Eind 2005 kan het buurthuis aan de Aalsterse rechteroever zijn deuren openen. De start van de bouw is voorzien voor januari 2004. Tenminste, als de bevoegde minister voor die tijd zijn handtekening onder het dossier zet. Het buurthuis is volledig gesubsidieerd en zal de stad Aalst dus geen euro kosten.

,,De bouw van het buurthuis aan de rechteroever kost onze stad niets'', zegt schepen van Openbare Werken Patrick De Smedt. ,,Toch zal het gebouw zowat 72 miljoen oude Belgische frank kosten. Zestig procent van dit bedrag wordt betaald door het Sociaal Impulsfonds (SIF) en veertig procent door de Vlaamse Gemeenschap.'' De bouw van het buurthuis liet wel geruime tijd op zich wachten. ,,Pas vier jaar nadat we de terreinen en de panden aan Hertshage kochten, kunnen we starten met de bouw van het huis aan de rechteroever. De vertraging liepen we onder andere op door de verontreinigde bodem en onstabiele ondergrond. Ook hebben we veel tijd en aandacht besteed aan de akoestiek van de polyvalente zaal en het gebruik van ecologische materialen voor het buurthuis.'', vertelt de schepen. ,,Sommige omwonenden vroegen zich al af of het gebouw er ooit nog kwam, maar in het voorjaar 2004 starten we met de werken.''


Sociale contacten
Naast het gelijkvloers zal het gebouw één verdieping tellen en een zolderruimte. Deze ruimtes zijn ingedeeld in een grote polyvalente zaal, twee ontmoetingsruimten, vier burelen, een leslokaal en een keuken. ,,Het buurthuis zal openstaan voor iedereen, maar het Jongeren Advies Centrum (JAC) en de ACRO buurtwerking van de rechteroever zullen in de burelen van het huis hun intrek nemen'', zegt Patrick De Smedt. Stadsarchitect Hilde Eylenbosch, die de plannen van het gebouw tekende, legt sterk de nadruk op ecologie en duurzaamheid. ,,Het water in het gebouw wordt opgewarmd met zonnecollectoren'', zegt Hilde Eylenbosch. ,,Het dak wordt begroeid met planten en bloemen. Dit is goed voor de waterabsorptie en het levert een mooi uitzicht voor de sociale woningen die rond het buurthuis staan.'' De stad hoopt dat het buurthuis niet enkel van buitenaf een positieve invloed zal hebben op de rechteroever, maar vooral dat het gebouw aan de basis mag liggen van nieuwe initiatieven en sociale contacten.