Al een aantal dagen kleurt het water van het Schipdonkkanaal, tussen Oostwinkel- en Stoktevijverbrug, groener dan op andere plaatsen. ,,Waarschijnlijk moet je oorzaak zoeken in een combinatie van wind en een tekort aan zuurstof'', legt Jean-Pierre Labarque van de dienst Waterwegen en Zeewezen uit.

Een aantal fietsers die gisteren de Lieveroute volgden, hadden opgemerkt dat het Schipdonkkanaal een groene kleur vertoont tussen Oostwinkel en Zomergem en niet in Eeklo. ,,De reden voor de verkleuring is waarschijnlijk - helemaal zeker zijn we niet -- de zogeheten bloei van het water. Onder meer onder invloed van de warmte lost de zuurstof minder goed op in het water en beginnen zich algen te vormen.''

De reden voor de concentratie op welbepaalde plaatsen is vermoedelijk de wind. ,,Je constateert dit fenomeen bijvoorbeeld ook op visvijvers. Het groene algenvliesje wordt door de wind naar plaatsen gedreven waar het niet meer weg kan. Dat verklaart ook waarom het water helderder is in Eeklo dan in Zomergem.''


Voortplanting algen
Steven Geirnaert van de Bond Beter Leefmilieu wijst ook op de invloed van lozingen. ,,De Lieve mondt uit in het Schipdonkkanaal ter hoogte van Stoktevijverbrug. Het smalle riviertje is sterk verontreinigd door lozingen van de landbouwbedrijven die aan het Liefke liggen. Daardoor komen op de kruising van de Lieve en het Schipdonkkanaal heel wat voedselbestanddelen in het water die dan verder de stroom naar Oostwinkelbrug volgen. Die biologische deeltjes, samen met het warmere weer, stimuleren de voortplanting van de algen.''

Op zich vormt het groene water geen gevaar. ,,Voor de vissers houdt het uiteraard wél een nadeel in want onder het groene oppervlak zal er minder vis te vangen zijn'', zegt Labarque van de dienst voor Waterwegen. (NLZ)