Wie kent Elewijt als belangrijk Romeins marktdorp? Niet meer vandaag, uiteraard, maar sporen van het Elewijtse verleden komen vandaag nog boven.

Voor de aanleg van een verkaveling aan de Hofstraat dient de weg te worden herlegd. Omdat eerder al resten van Romeinse beschaving aan de oppervlakte kwamen, voert het Instituut voor Archeologisch Patrimonium opgravingen uit.

,,Elewijt was een vrij belangrijk Romeins marktdorp. We vinden vandaag nog resten van de heirbaan naar Mechelen. Op de plaats waar we graven, stoten we op duidelijke sporen van houtbouw van de eerste tot de derde eeuw. We brengen al die sporen in kaart en proberen zo een beeld te krijgen van de bebouwing destijds'', vertelt Werner Wouters van het instituut.

Volgens de onderzoekers is het duidelijk dat de Romeinse nederzetting in Elewijt belangrijk was. Ze vonden de voorbije weken al bronzen munten en sluitspelden. Een van die spelden is zelfs met email ingelegd. De vondst van religieuze vaasjes wijst volgens de onderzoekers op de nabijheid van een tempel. Resten van dakpannen laten in de omgeving sporen van steenbouw uit de tweede tot derde eeuw vermoeden. Isabelle Jansen graaft steeds voort en hoopt dat ze meer geheimen aan de Elewijtse bodem kan onttrekken. (RBZ)