Vrijdagavond zorgde Ma Rica Rokk op 't Zand voor een opmerkelijk initiatief. Van 22 uur tot in de vroege uurtjes werd dit jongerencafé volledig rookvrij gehouden. Het café wil hiermee de problematiek van het passief roken bespreekbaar stellen bij hun doelpubliek: de Brugse jeugd.

Uit statistieken blijkt dat jongeren op steeds jongere leeftijd hun eerste sigaret roken. Het gebeurt ook frequenter, dit ondanks de harde anti- tabakscampagnes en de prijsstijgingen van een pakje sigaretten. Daarom wou het jongerencafé Ma Rica Rokk het goede voorbeeld geven. Eén nacht lang mocht er binnen niet gerookt worden.

,,Het is ten strengste verboden binnen het café ook maar één sigaret aan te steken'', zei gerant Kris Van Biervliet bij de start van dit experiment. ,,Het voltallige personeel en de security zullen daar strikt op toezien. Aan de hand van affiches en een mondeling verbod maken we dit aan onze klanten duidelijk.''

Jongeren die het roken niet konden laten, kregen de kans om buiten, op een geïmproviseerd terras voor Ma Rica Rokk, een sigaretje op te steken. Sommigen morden, anderen konden begrip opbrengen voor dit initiatief. ,,Als het maar eenmalig is,'' klonk het, ,,want is behoorlijk koud.''


Enquête met
vragen rond roken

Kris Van Biervliet duwde zijn klanten ook een enquêteformulier onder de neus. Hierop stelde hij zes vragen rond roken, waarop de jongeren met ja of neen dienden te antwoorden. ,,Ik heb eigenlijk geen recht van spreken, want ik ben zelf een verwoed roker, maar toch moet ik vaststellen dat meer dan de helft van de jongeren die hier over de vloer komt rookt. Dat is ongezond, daarom wil ik hen daar eens op wijzen'', motiveerde de gerant.

Voor Kris Van Biervliet blijft het voorlopig bij dit eenmalige experiment. Uit commerciële motieven - een horecazaak blijft een privé-onderneming - is hij niet geneigd om deze regel een permanent karakter te geven.

Of een rookvrije ruimte geen compromis kan opleveren? ,,In principe zouden we dit in Ma Rica Rokk kunnen invoeren omdat we over drie bars beschikken. Alleen, zolang dit wettelijk niet verplicht wordt, voel ik mij niet geroepen een voortrekkersrol te vervullen. Probleem blijft dat jongeren in groep uitgaan. De enen roken, de anderen niet. Bij een compartimentering dreig je hen op te delen en dat kan ook de bedoeling niet zijn'', aldus nog gerant Van Biervliet.