Meulebeke heeft beslist om in alle straten waar een uitgang van een lagere school is, een zone 30 in te voeren. Concreet gaat het om de Veldschool in de Bloemgatstraat, de Marialoopschool in de Drongensveldweg, de Sint-Amandusschool in de Schutterijstraat, de Vrije Basisschool in de Paanderstraat en de gemeenschapsschool Beukenhove in de Baljuw Vermeulenstraat.

De nieuwe wetgeving laat toe om een zone 30 te voorzien in de onmiddellijke omgeving van scholen. Een bepaling waar het gemeentebestuur, in het kader van acties rond verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd, gebruik wil van maken.

In de volledige Karel van Manderstraat waar het Sint-Lutgardisinstituut zich bevindt, geldt deze snelheidsbeperking al maar op alle andere plaatsen wordt ze ingevoerd. Naast het plaatsen van verkeersborden die de zone 30 markeren, wil het gemeentebestuur, met onder meer grote borden met kindertekeningen, ook de ruime omgeving rond de scholen accentueren en zo de autobestuurders tot waakzaamheid manen.

CD&V'er Omer Willems stelde voor om de snelheidsbeperking uit te breiden. Hij dacht daarbij aan de Tieltstraat, de Marialoopsteenweg en de Rijselstraat. Daar zag hij graag na schooltijd gedurende een twintigtal minuten een tijdelijke beperking van de snelheid. De aanduiding zou realiseerbaar zijn via elektronische borden.


Niet continu
Dezelfde elektronische borden stelde Lieve Germonprez van de VRIJ-fractie voor aan de schoolpoorten zelf in plaats van vaste verkeersborden: ,,Een zone 30 is immers enkel van nut tijdens de schooltijden, niet op vakantie- en weekenddagen. Dus hoeft de beperking niet continu te gelden.''

SP.a-raadslid Rik Priem merkte op dat de school Beukenhof ook een uitgang heeft in de Rijselstraat en vindt dat de snelheidsbeperking ook daar verantwoord is. Na een middellange periode zullen, samen met de politie en de schooldirecties, het effect van de nieuwe toestand en de voorstellen van de fracties geëvalueerd worden.