Met een vloot van meer dan driehonderd voertuigen is het transportbedrijf Maes vandaag de marktleider voor het vervoer naar Noord-Afrika. Toch ziet bedrijfsleider Rudy Maes de toekomst niet rooskleurig. Als voorzitter van de Koninklijke Beroepsvereniging voor Goederenvervoerders voorspelt hij de sector moeilijke tijden na de uitbreiding van de Europese Unie. Ondertussen verzuurt de relatie tussen de transportsector en de overheid.

Rudy Maes (43) bouwde de voorbije twee decennia het eenmansbedrijf van zijn grootvader uit tot de marktleider voor het transport naar het noorden van Afrika. Maes vervoert vandaag consumptiegoederen, voedingsproducten en weefsels naar Tunesië en Marokko. Het bedrijf haalt meer dan de helft van zijn omzet uit het vervoer van kledingsstukken uit beide lagelonenlanden. Naast de hoofdzetel in Dendermonde beschikt het bedrijf over vestigingen in Tunesië, Marokko, Frankrijk en Luxemburg. De vloot telt meer dan 300 voertuigen en er wordt gewerkt met een 200-tal chauffeurs. Een succesverhaal. En dat terwijl de sector vaak negatief in de media komt.  • Hoe sta je bijvoorbeeld tegenover het voorstel waarmee Aalsterse gemeenteraadsleden het nieuwe inhaalverbod willen laten respecteren?
  • Rudy Maes: ,,Als voorzitter van de beroepsfederatie stel ik vast dat de sector zelden wordt betrokken bij nieuwe verkeersvoorschriften. Het inhaalverbod is daar een typisch voorbeeld voor. Hoe belachelijk is de oproep van die Aalsterse gemeenteraadsleden naar de automobilisten om te toeteren wanneer een vrachtwagenchauffeur het inhaalverbod negeert. Zijn dat de wakkere burgers? Hoe gaat een buitenlandse chauffeur reageren? Het voorstel is onwettig en bovendien gevaarlijk.''  • Wat denk je van het recente parkeerverbod dat Dendermonde wil invoeren in de dorpskom?
  • ,,Ook Dendermonde heeft weinig begrip voor de vrachtwagen. Een parkeerverbod in de bebouwde kom valt te verdedigen. Maar men moet ons dan wel veilige en economisch verantwoorde alternatieven aanbieden. Waarom verbiedt men ons nu te parkeren op de De Bruynkaai?''  • Ondertussen waarschuw je ook voor de gevolgen van de uitbreiding van de EU. Wat vrees je?
  • ,,De politiek lijkt klaar, maar de bedrijven helemaal niet. De tien nieuwe landen zijn lagelonenlanden en dat houdt een gevaar in voor een sector waar de lonen de helft uitmaken van de kostprijs. We spelen op hetzelfde veld, met andere reglementen. Zonder duidelijke afspraken wacht de sector moeilijke tijden. In de regio's Dender en Waasland dreigen verschillende bedrijven over de kop te gaan. We kunnen alleen hopen dat de kleinschalige Belgische transportsector nog even respijt krijgt.''