Na de besturen van diverse Zuid-Limburgse gemeenten en het provinciebestuur van Limburg gaat nu ook Vlaams minister Ludo Sannen (Groen!) bezwaar indienen tegen de plannen om de landingsbaan van de regionale luchthaven Bierset in Luik, met 400 meter te verlengen.

Eind december liep het openbaar onderzoek af dat de Waalse regering voerde met betrekking tot de plannen om de landingsbaan van de luchthaven van Bierset te verlengen. Dit blijkt echter zonder Vlaams minister voor milieu Ludo Sannen gerekend. Deze stelt dat de Waalse regering had nagelaten het Vlaamse gewest officieel in kennis te stellen van de uitbreidingsplannen. Om die reden maakte de minister gisteren bekend dat hij meent dat de ingediende bezwaarschriften met succes behandeld zullen worden en dat de Waalse regering zijn voorbereidende werken zal moeten overdoen.

,,Ik vind het ongehoord dat de Zuid-Limburgse gemeenten die aan Bierset grenzen en die al gedurende jaren hinder ondervinden van de luchthaven in de aanvangsfase van de plannen niet op de hoogte werden gebracht van deze plannen. Bovendien kan het niet dat de Waalse regering een bouwaanvraag indient zonder dat een onderzoek werd gevoerd naar de effecten van de geluidshinder voor de betrokken gemeenten.'' De minister verwijst hierbij naar metingen die in zijn opdracht in Riemst werden uitgevoerd en die aangeven dat het toegelaten aantal decibels meerdere keren werd overschreden.

Met betrekking tot de uitbreidingsplannen diende de burgemeester van Riemst Jan Peumans (N-VA) in december al meer dan 1.000 bezwaarschriften in tegen de uitbreidingsplannen. Vandaag is dat aantal ten gevolge van bezwaarschriften uit Wallonië zelf al opgelopen tot meer dan 2.500.

De burgemeesters van de betrokken Zuid-Limburgse gemeenten zullen in ieder geval juridische stappen ondernemen tegen de geplande uitbreidingswerken aan de luchthaven van Bierset. Tevens is er de zekerheid dat in de Riemsterse deelgemeente Valmeer een vast meetpunt komt voor de geluidshinder die door de luchthaven van Bierset veroorzaakt wordt. Deze metingen zullen vanaf volgende maand verschijnen op een website van de Vlaamse gemeenschap.