Groen!, het vroegere Agalev, wil dat er eindelijk klare wijn geschonken wordt in de Marly- affaire. Om hun eis kracht bij te zetten, trokken zeven partijleden uit Vilvoorde en Brussel voor een protestactie naar de omgeving van de Carcoke-site. ,,De Marly-brand is een gevolg van criminele nalatigheid. Wij dringen dan ook aan op een onderzoekscommissie'', klinkt het bij de actievoerders.

De torens van de voormalige Marly-frabriek brandden eind vorig jaar tien dagen lang en veroorzaakten heel wat stankhinder in de buurt, zelfs tot in Limburg, Nederland en Duitsland. ,,Er moeten lessen getrokken worden uit de ramp op de Carcoke-site zodat zulke incidenten in de toekomst niet meer kunnen gebeuren'', aldus Magda Van Stevens, Groen!-schepen in Vilvoorde. ,,Dat zonder grondige voorafgaande studies een zwaar vervuilde site wordt opgeruimd, dat gaat mijn verstand te boven.''

,,Brandende kolenteer brengt risico's mee voor de volksgezondheid, zowel op korte als op lange termijn'', aldus de actievoerders. ,,Uit metingen blijkt dat enkele gezondheidsnormen overschreden werden. In Vilvoorde, Machelen en Haren was inderdaad sprake van roetneerslag.''


Vragen bij gestuntel
,,De hamvraag blijft hoe de bevoegde instanties binnen het Brussels Gewest zo hebben kunnen stuntelen'', stellen de groene mannen en vrouwen. De brand op de Marly-site illustreert volgens hen de dringende nood aan een degelijk Brussels bodemsaneringsbeleid. ,,Wij stellen vast dat zowel Brussels milieuminister Didier Gosuin als de federale ministers Patrick Dewael (Binnenlandse Zaken), Freya Van den Bossche (Milieu) en Rudy Demotte (Volksgezondheid) de grote afwezigen waren in de hele zaak.'' De actievoerders willen vermijden dat de rookwolken boven het Marly-incident al te snel zouden opklaren en vragen een onderzoekscommissie om de zaak grondig uit te spitten. (EVE)