De werken om van Castelhof een volwaardig jeugdcentrum te maken, zijn bezig. De eerste fase bestaat vooral uit veiligheidswerken, trappenkokers en een lift. Later komt daar ook een industriële keuken bij. Schepen van jeugd Elke Zelderloo ziet in een latere stap ook slaapgelegenheid opduiken.

De jeugd- en preventiedienst van Dilbeek verhuisden eind vorig jaar tijdelijk naar een andere kant van Castelhof. In hun gedeelte zijn de werklui immers druk in de weer om plaats te maken voor twee trappenkokers en een lift.

,,De eerste fase van de werken bestaat vooral uit veiligheidswerken'', legt Elke Zelderloo uit. ,,De lift is geschikt voor mindervaliden. Ook de renovatie van de gelijkvloers zit in die eerste fase''. ,,De lokalen beneden zijn wel bruikbaar, maar een likje verf kan geen kwaad'', zegt sectorcoördinator Marianne Vanden Houte. ,,Het probleem met oude gebouwen is dat er wel mooie trappen zijn, maar die zijn net niet breed genoeg om te voldoen aan de eisen van de brandweer''. Als de werken die nu bezig zijn af zijn, voldoet Castelhof helemaal aan de vereisten van de brandweer.

De eerste fase kost 260.000 euro. De tweede fase sluit er onmiddellijk op aan en omvat de bouw van een derde trappenkoker, de uitbreiding van het branddetectie en -bestrijdingssysteem en instandhoudingswerken voor dak en dakgoot. ,,Er komt ook een industriële keuken'', zegt Marianne Vanden Houte. ,,Als hier groepen komen die willen eten, moeten we voldoen aan de voorwaarden van de eetwareninspectie. Bovendien, als je voor honderd man eten moet maken, ga je in een gewone keuken niet ver geraken''. Ook jeugdverenigingen die een feest willen geven, hebben een keuken nodig. ,,Hier worden geen fuiven gehouden, maar een eetfestijn of zo kan wel'', zegt Zelderloo.

De beide fasen samen, zouden eind dit jaar klaar moeten zijn.

Daarna staan er nog plannen klaar voor Castelhof. ,,De derde fase zou de aanpassing van de overnachtingsmogelijkheden zijn, maar daarover heeft het college nog geen beslissing genomen'', zegt Zelderloo. ,,Ik vind in ieder geval dat overnachtingsmogelijkheden sowieso bij een volwaardig jeugdcentrum horen''.

Het zou gaan om zestig slaapplaatsen, verdeeld over twee zalen van vijftien bedden en enkele kleinere kamers van vier tot zes bedden. ,,Er is in Dilbeek zeker nood aan goedkope slaapplaatsen'', wet Vanden Houte. ,,We krijgen regelmatig aanvragen, niet alleen van jeugdverenigingen, maar ook van sportverenigingen, volksdansgroepen en zo meer''.

Ook voor later zijn de verbetering van de oude kapel (geluid en licht), de uitbouw van een JIP (Jongeren Informatie Punt en de renovatie van de conciërgewoning.

,,De gemeente kocht Castelhof in 1999 en sindsdien stijgt het aantal reserveringen. In 2002 waren er 613 reservaties van de ruimten'', zegt Zelderloo. ,,In 2003 waren het er maar 513, maar dat komt omdat de laatste drie maanden er al voorbereidingen bezig waren voor de werken. Het gedeelte waar de jeugddienst zat zal tijdens de weken niet kunnen gebruikt worden''. (LVD)