De sociale dienst van het Jan-Palfijnziekenhuis in Merksem, waar de kleine vondeling Emma sinds gisteren een tijdelijk onderkomen vond, kreeg al minstens een tiental aanvragen tot adoptie te verwerken. ,,Enorm veel mensen hebben medelijden met het kleine meisje. Ze willen haar allemaal adopteren, maar kennen de gebruikelijke kanalen niet. Ze denken dat ze hier maar even mogen aankloppen en de baby onmiddellijk mee naar huis kunnen nemen'', aldus de sociale dienst. ,,We sturen hen telkens door naar erkende adoptiebureaus. Wij kunnen hen niet helpen. Ook aan de inkombalie van het ziekenhuis kwamen al verschillende mensen informeren naar de kleine Emma.''


Achternaam
Ondertussen is er nog steeds geen spoor van de natuurlijke moeder van de baby die eergisteren ten vondeling werd gelegd voor een huisdeur in de Merksemse Laaglandlaan. Het waren de ambulanciers die haar de naam Emma gaven. Het Antwerpse OCMW werd aangesteld als tijdelijke voogd. Het is de jeugdrechter die binnenkort beslist of het kind naar een instelling wordt verwezen of opgenomen in een pleeggezin.

Binnen ten laatste twee weken moet het kind ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand in Merksem. Indien er geen ouder opduikt is het districtsvoorzitter Kris Janssens die het kind van een achternaam moet voorzien. ,,Over een naam heb ik nog niet nagedacht. Hopelijk duikt de moeder binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 15 dagen op. Maar anders zal ik inderdaad een achternaam moeten bedenken. Het zou gebruikelijk zijn om er een verwijzing in te steken naar de vindplaats. Misschien iets als Emma Laagland. Maar zoals ik zei, hoop ik dat de moeder alsnog opduikt. Ook voor haar moet dit een zeer tragische ervaring zijn.''