De verkeersborden 50 km/uur, die in december door het Kuurnse gemeentebestuur langs de Brugsesteenweg geplaatst werden, hielden het één weekend uit voor ze verdwenen. Het Vlaamse Gewest liet weten dat er geen ministerieel besluit is voor de beperkte snelheid op die weg, zelfs niet binnen de bebouwde kom. Straks komen de provinciale diensten opnieuw de 70 km-borden bevestigen. Schepen Francis Watteeuw vraagt die diensten zo snel mogelijkheid duidelijkheid te scheppen in deze situatie.

,,Het zou een zaak kunnen zijn voor staatssecretaris van administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne'', stelt Francis Watteeuw. ,,Wat wij momenteel op de Brugsesteenweg meemaken, is het resultaat van een administratief kluwen tussen federale, provinciale, gewestelijke en gemeentelijke bevoegdheden.''

,,Vorig jaar besloot het gemeentebestuur om de bebouwde kom in de gemeente uit te breiden. De witte borden werden dichter bij de gemeentegrenzen geplaatst. Dat had tot gevolg dat veel straten terecht binnen die zone vielen en een snelheidsbeperking konden genieten van 50 km/uur. De Abelenstraat en Pouckeweg, Kongostraat, Sint-Pietersstraat, Sint-Katriensteenweg zijn daar voorbeelden van. De Brugsesteenweg is een apart geval omdat het Gewest er bevoegd is'', legt hij uit.


Weinig inspraak
Toch leek er geen probleem te zijn, want in 2001 al maakte de provincie een ontwerp voor een nieuwe afbakening van de bebouwde kom op de Brugsesteenweg, mét de daarmee gepaard gaande snelheidsbeperkingen.

,,We beslisten in de gemeente om intussen zelf al de borden 50 te plaatsen, wat in eerste instantie door de provinciale diensten toegelaten werd. Tot de borden er stonden'', verzucht Francis Watteeuw. ,,Toen kwam er een administratieve kink in de kabel. De snelheidsbeperking is een gewestelijke materie en de bebouwde kom federale materie.''

Bleek dat er nog een ministerieel besluit ontbrak. ,,De overheidsdiensten zijn zich bewust van het probleem en proberen de administratieve kant spoedig in orde te krijgen. Intussen word ik overspoeld door vragen van mensen die zich afvragen wat we aan het doen zijn. Ik hoop vooral dat de situatie snel duidelijk wordt. Want nu is het voor niemand duidelijk wat mag: 50 of 70. Het verbaast me oprecht dat een gemeente voor een weg als deze zo weinig inspraak heeft'', aldus de nieuwe schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid.