Er zit vaart achter de werken aan de centrale doortocht in Izegem. Op enkele details na is de eerste fase, tussen de Dirk Martenslaan en de Boomforeestraat, volledig afgewerkt. Ook de tweede fase zit al in een eindstadium. Bewoners en handelaars zijn blij over het snelle verloop van de werken. ,,Die werken moeten nu eenmaal gebeuren, dat staat buiten kijf. De manier waarop de werken gebeuren bepaalt echter veel. Gelukkig verlopen de werken hier voortreffelijk, we hebben er alle lof voor'', zeggen Johan Vroman en Elly Ensink van café 't Damberd in de Gentsestraat.

,,De werken gaan goed vooruit, er was tot op heden nog nauwelijks werkverlet. Er is ook voldoende volk aan het werk. Het is zeker niet vergelijkbaar met de werken aan de centrale brug, waar soms slechts twee mensen aan de slag waren. Het zijn ook vriendelijke mensen die de werken uitvoeren. Als je iets vraagt, hebben ze er oren naar. We worden ook steeds tijdig verwittigd als er één of andere nutsleiding wordt afgesloten. Nooit is het voorgevallen dat we in onze zaak geen dagschotels konden bereiden'', vertelt Johan Vroman.

Van meet af aan zorgde het stadsbestuur ervoor dat er werkvergaderingen waren waarop ook een delegatie van de buurtbewoners en handelaars aanwezig was. De betrokken partijen gingen rond de tafel zitten om eventuele problemen aan te kaarten. ,,In het begin gingen we daar naartoe, maar er zijn eenvoudigweg geen problemen'', vindt Johan.

,,Wel hebben de werken een grote impact op het aantal klanten dat over de vloer komt'', gaat Elly verder. ,,Dat is serieus gedaald. We proberen dit op te vangen met speciale acties. Een quiz was er één van. De winnaar ging naar huis met een toepasselijke kasseisteen...''


Vergoeding?
Op het kruispunt met de Marktstraat plaatsten Elly en Johan een bord op waarop prijkt dat hun zaak ,,plus minus bereikbaar is''.

,,Er wordt in de media gesproken over een vergoeding voor zelfstandigen, als die slachtoffer zijn van wegenwerken. Jammer dat daar nu pas over gepraat wordt. Eens er een beslissing zal vallen zullen de werken hier al lang achter de rug zijn. Aan de andere kant, zal je dan niet compleet moeten sluiten, en wat ga je allemaal moeten kunnen bewijzen in zo'n geval ?'' vraagt Elly zich af.

,,Het geheel zal mooi ogen, met mooie, vermoedelijk dure, en brede voetpaden. Ik ben er zeker van dat ik me hier ga jeunen . Enkel voor wat betreft de vrachtwagens stel ik me vragen'', besluit Johan. (FMR)