Een kwarteeuw na de eerste spadesteek voor de aanleg van de Roeselaarse ring werd gisteren het startschot gegeven voor de afwerking van het karwei. De wegenwerken hebben in Beveren plaats, tussen de Onledegoedstraat en Beversesteenweg. Over een afstand van 2,7 kilometer komt er een nieuwe weg met twee keer twee rijstroken, gescheiden door een middenberm met groen. Tegelijk wordt het kruispunt van de ring met de Brugsesteenweg heraangelegd.

De Roeselaarse ring meet 16 kilometer vanaf de E 403-afrit in Beveren tot aan dezelfde gewestweg in Rumbeke. De afwerking van de ring ten noorden van Roeselare liet vele jaren op zich wachten. Ondanks allerhande scenario's en lobbywerk kreeg de stad het aanslepende dossier niet uit de (politieke) impasse. In het najaar van 2002 werd een doorbraak geforceerd. Dat was bijna een kwarteeuw na de start van de eerste tussen de Menense- en Diksmuidsesteenweg.

,,Precies 21 jaar werd gebakkeleid over het ontbrekend noordelijk sluitstuk. Nu liep het project eindelijk van stapel'', haalt burgemeester Daniël Denys opgelucht adem. ,,Het startschot is een grote stap vooruit in de verdere ontwikkeling van de stad. Bovendien staan wij nu weer iets dichter bij ons gepland project voor veiliger en leefbaar verkeer in het heringerichte centrum van Beveren of de Westlaan.''

De kruispunten van het nieuwe weggedeelte in asfalt met de Beversesteenweg en Onledegoedstraat krijgen verkeerslichten, geen rotondes. Langs beide straatkanten van de nieuwe rijweg worden zijbermen aangelegd met een breedte van 2,5 meter. Op regelmatige afstand worden die zijbermen plaatselijk verhard over een beperkte lengte als stilstandzone in geval van autopech. Een gracht scheidt die zijbermen van verharde ventwegen die langs weerskanten van de nieuwe rijweg worden aangelegd met een breedte van vier meter.


Volledig gescheiden
Die parallelle dienstwegen voor lokaal verkeer en plaatselijke bediening doen tevens dienst als fietswegen. De ventwegen sluiten aan op de Beversesteeenweg of de Onledegoedstraat en later ook op de Heirweg, maar niét rechtstreeks op de hoofdweg. Op die manier blijft het lokale en trage verkeer volledig gescheiden van het doorgaande verkeer op de eigenlijke ringweg met twee rijstroken in elke rijrichting. In principe worden alleen de kruispunten uitgerust met openbare verlichting. Na de aanleg wordt onderzocht of het opportuun is ook aangepaste openbare verlichting te plaatsen langs de ventwegen.

De aanleg van het sluitstuk draagt een prijskaartje van 3,84 miljoen euro. De onteigeningen hebben 1,32 miljoen euro gekost. (HWR)