In vergelijking met vorige jaren deden in 2003 heel wat meer jonge moeders een beroep op de materniteit van het ASZ-ziekenhuis in Geraardsbergendan. De renovatie van de kraamafdeling en het stijgend vertrouwen van de bevolking in de instelling verklaren het succes.

De kraamafdeling was vele jaren het zorgenkind van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, toen nog onder stadsvlag. Het aantal geboorten stagneerde en het voortbestaan van de materniteit werd zelfs in vraag gesteld. Sedert de fusie van het ziekenhuis met het Aalsterse ASZ gaat het echter de goede kant uit.

Het ASZ investeerde sedert de fusie fors in de materniteit. Zo werd er 1,25 miljoen euro uitgetrokken voor de renovatie van de afdeling. De patiëntenkamers werden vernieuwd, er kwam een verloskwartier met twee verloszalen waarvan één met bevallingsbad en relaxatieruimte. Het ASZ meent dat de kraamafdeling meer te bieden heeft dan een traditionele verpleegafdeling en catalogeert het dan ook als een `medisch driesterrenhotel'.

De cijfers van 2003 zijn zelfs ronduit boven alle verwachtingen. Zo deden 249 moeders een beroep op de materniteit van het ASZ, in 2002 waren er dat nog maar 190. Deze forse stijging bevalt ook burgemeester Guido De Padt. ,,Vroeger had het ziekenhuis van Zottegem nogal wat aantrekkingskracht, maar het tij lijkt te zijn gekeerd. Het ASZ heeft intussen aangetoond zeer sterk te staan in vrijwel alle medische disciplines en krijgt ook het vertrouwen van de huisartsen die vroeger gemakkelijk naar Zottegem en Aalst doorverwezen.''

De Padt stipt wel aan dat de schulden van het vroegere Onze-Lieve- Vrouwziekenhuis, die dateren van voor de fusie, nog steeds hun stempel drukken op de stadsfinanciën. De tekorten bedragen ruim 12,5 miljoen euro en worden versneld afbetaald door de stad. ,,De medische dienstverlening en de werkgelegenheid zijn een uitstekende zaak voor de stad. De tekorten wegen wel zwaar op de stadskas.'' (JLI)