De plannen voor het Cultureel centrum in Zottegem worden steeds reëler. Architect Eddy François diende de eerste schetsen in. ,,Van een definitief plan is er nog lang geen sprake want om het project ook financieel haalbaar te maken, zal nog heel wat moeten gesleuteld worden'', zegt schepen van cultuur Dirk Van Herzeele.

De Egmontsite wordt dan toch de locatie voor het cultureel centrum van Zottegem. Door de onzekerheid over de bouwmogelijkheid achter het Egmontkasteel had de stad Zottegem reeds een stuk grond gekocht aan het basisschooltje in de Beislovenstraat. Nu schepen Van Herzeele het mondeling akkoord kreeg van de Dienst Monumenten en Landschappen om het bebost terrein achter het Egmontkasteel te ruilen voor het stuk grond aan de Beislovenstraat is de kogel door de kerk.

Daardoor zal Biertempel De Muze, die aanvankelijk voor de plannen moest afgebroken worden, dan toch overeind blijven en zal het wellicht een trefpunt voor de jeugd worden.


Cultuureiland.
Hoe het nieuw cultureel centrum er zal uitzien zal afhangen van de kostprijs. ,,Architect François heeft de eerste schetsen al binnengebracht en het ziet er fantastisch uit'', zegt Dirk Van Herzeele. Door de beweegbare vloer kan de zaal op verschillende manieren ingedeeld worden waardoor ze ook een multifunctioneel karakter krijgt. Ook naar buiten toe zal het gebouw een blikvanger zijn: twee toegangsbruggen waarvan de ene bestemd is voor de artiesten en de andere voor het publiek. Als Monumenten en Landschappen het dan ook nog voor elkaar krijgt om de molenvijver te laten reconstrueren zal het nieuwe cultureel centrum midden de vijver staan.

Op de vraag wat het prijskaartje hiervan is, antwoordt Van Herzeele ,,De architect voorziet dat de bouwkosten 2,5/miljoen euro zullen bedragen. Dit bedrag wordt nog verhoogd met de kosten van de architect, de veiligheidscoördinator, het studiebureau, de BTW en het leasingpercentage''. De schepen voorziet dan ook dat er aan de eerste schetsen nog flink zal gewijzigd worden om het project binnen de perken van het betaalbare te houden. Eind van de maand kan dan een richtprijs opgemaakt worden zodat de plannen kunnen voorgelegd worden aan het schepencollege. Tegen Pasen kan de bouwvergunning aangevraagd worden. De bouw van het cultureel centrum zal anderhalf jaar duren.