Een almaar groter wordende groep verpleegkundigen, dokters, maatschappelijk werkers en andere paramedici uit het Meetjesland trekt dit jaar voor minstens vier weken naar het bergdorp Urubamba, vlakbij Cusco in de Peruviaanse Andes. Daar zullen ze, op vrijwillige basis, in een dagopvangtehuis van zeventig straatkinderen, een huisartsenpraktijk en een eerstehulpdienst opstarten en bemannen.

,,We doen dit voor een lach van de kinderen van de Andes'', zegt initiatiefneemster Marianne Du Pré uit Waarschoot, die einde maart op het vliegtuig stapt.

Eigenlijk is het project voor de straatkinderen in Urubamba toevallig gegroeid. Marianne Du Pré en een groep enthousiastelingen hadden vorig jaar een actie voor Zimbabwe op het getouw gezet, maar omdat er onzekerheid bestond of het geld wel zou aankomen, werd besloten het elders te besteden.


Huisartsenpraktijk
Zo kwamen de Meetjeslanders terecht bij Helena van Engelen, een Amsterdamse vrouw, die hebben en houden verkocht om in Urubamba een tehuis en dagopvang voor zeventig straatkinderen uit te bouwen.

,,Het bleek dat ze nood had aan een huisartsenpraktijk, want de mensen zijn er arm, leven in vaak schrijnende toestand en met een karige medische zorg'', legt Marianne uit. ,,Meer nog dan geld had Helena in Peru daadwerkelijke hulp nodig en toen ik hierover praatte met mijn collega's in de Heilig Hartkliniek, was men onmiddellijk gewonnen om ter plaatse aan de slag te gaan. De respons was zo groot, dat we er voor meer dan zes maanden een permanentie van minstens een dokter en een verpleegster kunnen voorzien.''

Het lijstje medici en paramedici die straks naar Cusco vertrekken, is ronduit indrukwekkend: eind maart stappen Marianne Du Pré en dokter Francesca Van der Puijl als eerste op het vliegtuig. Later volgen verpleegster Karine Van Oeteren, dokter Jean Gossieaux, verpleger Bart Gijsels, psycholoog Samuel Esposito, maatschappelijk werkster Magda De Maertelaere, laborant Eddy Geeraerts, verpleegster Anja Claeys, maatschappelijk werker Johan Vekeman, tandarts Magda Bonte-De Keyser, dokter Adeline Higuet, dokter René Brys en verpleegkundige Genoveva De Zutter. Zij betaalden zelf hun vliegtuigtickets, volgden een stoomcursus Spaans en stropen er minstens vier weken de mouwen op. (EMV)