De Federatie van Amateurs Motorrijdersbonden (FAM) mag zondag 6 oktober voor het eerst in de Belgische geschiedenis van de motocross-sport gebruik maken van een militair domein. De federatie kreeg de toestemming om dit jaar haar kampioenschap in Brustem te houden. Het evenement wordt volgend jaar hernomen als het initiatief volgens de afspraken verloopt, maar van een permanent circuit is voorlopig geen sprake.

Motocrossverenigingen eisten al eerder een permanent oefenterrein op het voormalige domein van Brustem op. Maar tot concrete plannen is het nooit gekomen. ,,In juli werd een vergunning voor een motocrossterrein in Bocholt, Lommel, Neeroeteren en Genk toegekend. Dat is een eerste stap in de goede richting. Omdat er geen recreatiezone voor een polyvalent terrein in Brustem voorzien is, dringen we niet verder op een uitbreiding aan. Met het afzeggen van de bouw van een nieuw voetbalstadion, verminderden de kansen in Brustem nog meer, maar we zijn al zeer tevreden dat we er voor ons kampioenschap terecht kunnen. Het terrein is uiterst geschikt. Er is voldoende en verharde parkeergelegenheid, we pasten het crossterrein aan met de juiste grondstructuur, springbergen en verruimde bochten. In september hielden we als oefening al een eerste wedstrijd. Het kampioenschap van zondag is het hoogtepunt en later in de maand volgt een afsluitende wedstrijd. Als het kampioenschap conform de afspraken verloopt, kregen we de toezegging dat we ook volgend jaar het terrein opnieuw kunnen gebruiken'', zegt FAM-secretaris Verboven.


Permanent
Voorlopig is er geen sprake van een permanent motocrosscicruit. De vergunning is eenmalig. ,,Het leger bakent een oefenterrein voor de militairen van Saffraanberg af. De oppervlakte die dan overblijft, moet nog een bestemming krijgen. Veel hangt af van wat het leger met die terreinen gaat doen. Als het terrein wordt vrijgegeven voor harde sporten en die sportbeoefening past binnen een evenwichtig en globaal plan voor Limburg, is er geen direct bezwaar. Maar de randvoorwaarden moeten eerst worden ingevuld. Tussen de organisatie van het kampioenschap en de aanleg van een circuit is er geen verband'', licht burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) toe.

De FAM kreeg voor het inrichten van drie wedstrijden de toestemming van het ministerie van Defensie, de bestendige deputatie en de stad Sint-Truiden. Aan het kampioenschap van zondag nemen meer dan 500 van de beste Belgische amateur motocrosspiloten deel. Er zijn 13 titels te behalen en de wedstrijden hebben tussen 8 uur en 18 uur plaats. (ELS)