Het bestuur van De Witte Spreeuwen zamelde tijdens de zondagmarkt in Tienen al minstens 100 handtekeningen in onder een petitie voor behoud van lokalen van verenigingen in de Kazerne. Het stadsbestuur wil van dat complex een winkel-woon-cultuurcentrum maken.

,,Dan raken we onze lokalen kwijt'', vreest voorzitter Freddy De Guise van De Witte Spreeuwen. Ook de balboogclub, boogschutters Robin Hood, Het Neerhof, de boulisten- en de petanqueclub zitten met de bibber. Protestbrieven zijn bij hen afgeleverd ter ondertekening. Eerstdaags wordt de petitie in het stadhuis aan het schepencollege overhandigd. ,,Wij verzetten ons niet tegen een verfraaiing van de Kazerne'', geeft De Guise te verstaan. ,,Maar ik meen dat het project een zodanige opvatting kan krijgen, dat we onze lokalen niet verliezen. De Witte Spreeuwen hebben hier ook een cafetaria, dat we opendoen tijdens de zondagmarkt. Heel wat volk komt dan iets drinken. Het is onze enige bron van inkomsten. Als die wegvalt, kunnen we de vogels laten vliegen. Tevens vrees ik dat het vernieuwingsproject de doodsteek betekent van de zondagmarkt. Door uit te voeren wat op papier staat, brengt het stadsbestuur de zwaarste mokerslag toe aan het sociale leven.''

Hij hoopt dat in de plaats van -- wat hij noemt -- het prestigeproject iets komt dat rekening houdt met de werkelijke noden en verlangens van de Tienenaars. Burgemeester Eddy Poffé (VLD) bezocht vorige zondag de markt. Hij was niet op de hoogte van de petitie, die de ronde deed. ,,We zullen nooit overleg weigeren met de verenigingen, maar hun besturen moeten begrijpen dat behoud van hun lokalen in voormalige kazernegebouwen niet primeert boven de uitbouw van de Kazerne tot handelscentrum. Ze mogen bovendien niet vergeten dat ze ettelijke jaren gratis gebruik hebben gemaakt van die lokalen.'' Voor de burgemeester luidt de vraag in hoeverre dat nog opportuun is.