Dezer dagen viert De Boesdaalhoeve haar vijfjarig bestaan als Vlaams gemeenschapscentrum. De voorbije jaren groeide de hoeve uit tot het trefpunt van uiteenlopende verenigingen en lokaal talent. Helga Basteleurs heeft sinds de start de touwtjes in handen: ,,We doen wat de gemeente nalaat. Maar we moeten onze ruimte wel delen.''

  • Vanwaar de idee om in Rode een gemeenschapscentrum op te richten?
  • Helga Basteleurs: ,,Bij haar oprichting stelde vzw De Rand vast dat de Vlaamse verenigingen in Rode geen ankerpunt hadden zoals dat wel het geval was in de andere faciliteitengemeenten. De keuze van De Boesdaalhoeve was niet moeilijk. Het gebouw was vroeger eigendom van de Vlaamse Gemeenschap maar was inmiddels in gebruik genomen door de Argo. Die had hier een paar afdelingen van het Brussels conservatorium ondergebracht. Vzw De Rand kon beschikken over een bureau, een eerste stap van Vlaamse aanwezigheid.''

  • Wat is nu de meerwaarde van De Boesdaalhoeve als Vlaams gemeenschapscentrum voor Rode?
  • ,,De Boesdaalhoeve bood aan Nederlandstalige verenigingen een thuisbasis. Verenigingen die niet tot het parochieleven behoorden, kregen onderdak voor hun activiteiten. Gemeentelijke infrastructuur was en blijft een moeilijke, onbetaalbare zaak te zijn. Voorts heeft De Boesdaalhoeve oog voor lokaal talent zoals Lapsus. Zij krijgen ruimte in onze programmatie waardoor ze podiumervaring kunnen opdoen.''

  • Op welke concrete realisatie kan De Boesdaalhoeve terugblikken?
  • ,,Eerst is er dus dat lokaal talent dat aan bod kan komen, anderzijds is er een steeds groeiende samenwerking met de verenigingen, de culturele raad en de jeugdwerkgroep. Afhankelijk van de mogelijkheden die zich aanbieden en de specifieke wensen bieden wij accommodatie en logistieke steun. Bovendien stellen wij de wispaal en infofolders ter beschikking, iets wat normaal gezien in het gemeentehuis zou moeten gebeuren. Zo vangen wij de tekortkoming van het gemeentebestuur op.''

  • vzw De Rand is nog steeds geen alleengebruiker van De Boesdaalhoeve. Wat betekent dat concreet?
  • ,,Het blijft een ietwat moeilijk zaak. Overdag worden de meeste lokalen nog steeds gebruikt door de musicalafdeling van het Brussels conservatorium. Ook de muziekacademie Orfeus uit Beersel gebruikt een aantal van de lokalen. Dat hypothekeert onze werking vermits we enkel 's avonds en tijdens de weekends kunnen beschikken over alle lokalen. Dat is moeilijk voor senioren die liever overdag dan 's avonds naar buiten komen.''

  • Jaarlijks moet er een programmatie worden voorzien, hoe evolueerde die en waarom?
  • ,,Wij zijn constant op zoek naar publiekstrekkers. De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat dit vooral bij lokaal talent ligt, maar ook bij het meer humoristische, vrijblijvende aanbod. Ook kinderworkshops, schoolvoorstellingen en zaken waar we het jeugdhuis bij kunnen betrekken, hebben succes. We hebben weliswaar een budget waarbinnen we kunnen schuiven, maar aan het eind mogen er niet te grote verliezen zijn.