,,Wij moeten redden wat er nog te redden valt'', zegt Agalev-Rupelstreek rond de sluiting van het ziekenhuis in Boom. Minister Van Grembergen zette zijn handtekening onder de vereffening en stelde een vereffenaar aan. Achtenzeventig erkende bedden van het Van Enschodt-ziekenhuis staan daardoor te koop.

Agalev luidde reeds in 1998 de alarmklok. ,,We stelden ook dat de inwoners van onze gemeente hiervoor het gelag zouden betalen. We werden steevast afgeschilderd als doemdenkers en stemmingmakers. Dit is onverwacht en niet voorspeld, blijven burgemeester Patrick Marnef en anderen maar herhalen''.

,,Dat is het verleden'', zegt Stefan Colaes, ,,Agalev wil nu constructief meewerken om nog te redden wat er te redden valt. Daarbij gaan wij uit van drie doelstellingen: de toekomst van (of de werkgelegenheid van) het personeel en het waarborgen van een kwalitatief en toegankelijk zorgaanbod in de regio. Waar er in het verleden eerder sprake was van een overcapaciteit, dreigt er nu zelfs een ondercapaciteit, merkt Agalev op. De gemeentelijke financiën staan ook zwaar onder druk door de problemen met het ziekenhuis. Behalve de schulden uit het verleden (tot einde 2001 ruim 12 miljoen euro, de helft ten laste van de gemeente Boom, de andere helft ten laste van de gemeente Willebroek), zijn er de kosten verbonden aan de vereffening en die zijn nog niet in te schatten''.

Agalev-Rupelstreek gaat Vlaams Minister Mieke Vogels aanspreken want die is bevoegd voor ziekenhuizen en gezondheid.


Reet
De bedden die in Boom erkend waren, kunnen weer opgenomen worden door andere ziekenhuizen. Hiervan zullen er 42 naar Willebroek gaan voor uitbreiding, 10 bedden zullen volgens het akkoord naar de VUB gaan. De overige 78 bedden staan te koop. Heel wat ziekenhuizen zijn vragende partij.

Agalev-Boom dringt er op aan dat een deel van deze bedden binnen de regio blijven. ,,Wij pleiten dat er een 30-tal bedden naar het ziekenhuis in Reet gaan. Wij willen dat dit ziekenhuis blijft zorgen voor een gegarandeerde kwalitatieve én tariefzekere zorg voor de inwoners uit onze regio. Ook Bornem kan naar onze mening een uitbreiding van een 12-tal bedden bekomen.

De overige bedden moeten toegewezen worden aan ziekenhuizen in regio's waar een duidelijke ondercapaciteit is. Samen met de overdracht van deze bedden kunnen we het personeel uit Boom binnen onze eigen regio overdragen''. (MTS)