De Sint-Jan-Berchmansschool en de Pius X-kleuterschool organiseren vandaar, woensdag een 'Autoluwe Schooldag'. Kinderen en leerkrachten worden aangemoedigd om te voet, per fiets of met de step naar school te komen.

,,Veel kinderen mogen om veiligheidsredenen van hun ouders niet meer per fiets of te voet naar school gaan'', zegt Marc Cabuy, coördinator van de werkgroep verkeersveiligheid van het oudercomité. ,,Ze worden met de auto naar school gebracht. Dat zorgt voor veel auto's en weinig frisse lucht aan de schoolpoort, maar vooral maakt het de schoolomgeving tot een onveilige buurt voor de zachte weggebruiker. Meer nog, het gaat ten koste van de zelfstandigheid en de weerbaarheid van onze kinderen in het verkeer. Ze doen minder verkeerservaring op, terwijl het verkeer steeds drukker en ingewikkelder wordt.''

Met een Autoluwe Schooldag vragen de Sint-Jan-Berchmansschool en de Pius X-kleuterschool aandacht voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen. Het is de bedoeling dat ouders en leerkrachten de auto op deze dag zoveel mogelijk thuislaten. De fiets, de step, maar ook andere alternatieve vervoersmodi zoals carpoolen genieten de voorkeur.

,,Met dit initiatief willen we ook alle ouders bewust maken van de problemen die hun kinderen in het verkeer ondervinden, van hun eigen gedrag en hun voorbeeldfunctie als volwassene'', zegt Marc Cabuy.


Fietshersteldag
In de Sint-Jan-Berchmansschool wordt woensdag bovendien een Fietshersteldag georganiseerd. Met de hulp van leerlingen van het Centrum Deeltijds Onderwijs, de Stadswachten en bereidwillige ouders worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd en kleine herstellingen uitgevoerd. Fietsers met een perfecte fiets worden extra in de bloemetjes gezet.

,,Het initiatief van de Fietshersteldag is genomen na de vaststelling dat vele jonge fietsers de straat op worden gestuurd met een onveilige fiets'', zegt Marc Cabuy. ,,Ouders moeten hun kinderen begeleiden en leren hoe ze op een veilige manier kunnen participeren aan het verkeer.''

(SCS)