Op de verkeersraad in Oostende werden maandagavond de plannen bekendgemaakt voor het veiliger maken van de Peter Benoitstraat. Vooral zwakke weggebruikers hebben het daar zwaar te verduren. Metingen wezen uit dat in de Peter Benoitstraat 1.400 wagens per dag passeren, waarvan ruim een derde zich niet houdt aan de toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur.

Om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen, wordt de straat om te beginnen in een zigzagpatroon gedwongen door het opstellen van hindernissen. Als die proefopstelling zorgt voor het terugdringen van de snelheid, dan wordt de nieuwe indeling van de weg definitief. Vooral de recente metingen steunen het initiatief. Op twee dagen tijd werden 2.800 wagens in de straat genoteerd, waarvan een op drie tegen een te hoge snelheid reed.

Niet enkel de in Peter Benoitstraat maar ook op de Dijkweg en Schietbaanstraat worden reflecterende palen geplaatst, die de fietsers een breder voorbehouden fietspad moeten bezorgen. Het eenrichtingsverkeer daar blijft trouwens van kracht.

De Gouwelozestraat krijgt een fietsstrook, waarvoor acht parkeerplaatsen de weg ruimen. Op de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van de luchthaven wordt een fietslus gecreëerd, die het de overstekende fietsers moet veiliger maken. Daar wordt ook een nieuwe oversteek voor voetgangers gerealiseerd.

De komende maanden wordt in Oostende extra aandacht besteed aan het vervolledigen van de werken rond scholen. Bij elke heraanleg van een weg worden de toegangen tot de scholen in de omgeving verder beveiligd voor fietsers en voetgangers.