De Ieperse raadkamer verlengde dinsdagmorgen de aanhouding van Freddy Lozie (56) uit Ieper. De man was meer dan twintig jaar boekhouder van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en verduisterde miljoenen franken. De verdediging begrijpt niet hoe de fraude zolang onopgemerkt bleef.

Het parket van Ieper liet Freddy Lozie donderdag aanhouden. ,,De man was meer dan twintig jaar boekhouder van Ons Onderdak. Sinds meer dan een maand was hij in ziekteverlof. Zijn vervanger en nu opvolger -- Lozie kreeg zijn ontslag wegens dwingende redenen -- vond bij controle zoveel onregelmatigheden in de rekeningen dat Ons Onderdak niets anders kon dan een klacht met burgerlijke partijstelling indienen'', zegt advocaat Johan Houtman.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek en de bekentenissen van de aangehouden boekhouder blijkt dat de fraude al jarenlang (vijf jaar?) aan de gang was en de ontdoken bedragen zeker hoger liggen dan 10 miljoen frank.


Grote koopwoede
,,Mijn cliënt bekende vanaf wanneer en waarom hij kleine bedragen begon te verduisteren, maar ik wil hier voorlopig niet meer over kwijt. Hij had wel een grote koopwoede en leidde een luxueus leventje waarover blijkbaar niemand zich vragen stelde. Het verwondert mij ook dat de talrijke controles de fraude nooit aan het licht brachten. Er waren ook altijd twee handtekeningen nodig, maar blijkbaar kon mijn cliënt een en ander omzeilen'', vertelt Johan Houtman.

De verdediging spreekt tegen dat de beklaagde zich zou onttrekken aan zijn straf. ,,Hij is inderdaad getrouwd met een Filippijnse, maar hij heeft in tegenstelling tot de geruchten geen onroerende goederen in het buitenland. Bovendien geniet hij in België van zijn uitkering en zorgt hij voor zijn zwaarbehoevende moeder. Mijn cliënt legde ook bekentenissen af. Hij is bereid zijn straf te ondergaan'', aldus de verdediging.


Sereniteit
,,De beheerraad en ikzelf zijn geschokt. Deze fraude berokkent Ons Onderdak maar ook de hele sector zware financiële en morele schade. Wij zoeken in alle sereniteit naar een verklaring en werken constructief verder in het belang van onze (toekomstige) klanten'', aldus nog Peter Pillen, directeur van Ons Onderdak.