Naar jaarlijkse gewoonte trekt de Heilig-Bloedprocessie op Hemelvaartsdag van 15 tot 18 uur door de Brugse binnenstad. Dit massaspektakel vergt een aantal extra verkeersmaatregelen.

  • Zo geldt er op donderdag 9 mei, vanaf 9 uur tot na de ontbinding van de processie, parkeerverbod voor auto's, fietsen of andere voertuigen in de Hauwerstraat, Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk en Maagdenstraat (tussen Hauwerstraat en Smedenstraat). In deze straten geldt eveneens een verbod op alle verkeer (ook fietsen) vanaf 12 uur tot na de ontbinding van de processie.
  • Vanaf 13 uur tot na het voorbijtrekken van de processie is er ook parkeerverbod in de straten langs het parcours van de stoet: Smedenstraat, 't Zand, Zuidzandstraat, Steenstraat, Simon Stevinplein, Mariastraat, Guido Gezelleplein, Gruuthusestraat, Dijver, Wollestraat, Markt, Vlamingstraat (tussen de Markt en de Jakob van Ooststraat), Jakob van Ooststraat, Kuipersstraat, Eiermarkt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Vrijdagmarkt.
  • Tegelijk geldt een schorsing op de doortocht van alle bussen van De Lijn op het parcours van de processie. Pendelbussen van De Lijn rijden tussen 13 en 18 uur tussen het station, 't Zand en de Biekorf. De centrale halteplaats in het centrum van Brugge is de halte in de Adriaan Willaertstraat.
  • Wie met de auto komt, kan gebruikmaken van de speciaal aangelegde parking langs de N31 (expresweg). Komende van de autosnelweg volgt men de N31 (richting Brugge-Zeebrugge). De parking is met speciaal aangebrachte signalisatie ,,Brugge 2002'' bewegwijzerd. Een dagticket kost 2,5 euro. Met het parkeerticket kunnen alle inzittenden van het voertuig gebruik maken van het gratis openbaar vervoer naar het centrum en terug.
  • Bewoners van een pand, gelegen op de omloop van de Heilig-Bloedprocessie, kunnen maximaal twee rijen stoelen plaatsen op het trottoir voor het pand waarvan men eigenaar of huurder is. Een vrije doorgang van minstens negentig centimeter op de trottoirs is noodzakelijk. Straten uitmondend op de omloop van de processie, moeten worden vrijgehouden.
  • Men mag geen publicitair materiaal in de binnenstad uitdelen op de dag van de processie, tot na het voorbijtrekken van de stoet. Leuren is die dag in de binnenstad evenmin toegestaan.
  • Tijdens de doortocht van de processie mag men de stoep of de rangen van de toeschouwers niet verlaten voor een foto-, dia- of video-opname.
  • Bij de Dienst Toerisme, Burg 11, 8000 Brugge, telefoon 050-44.86.86, kan men terecht voor informatie rond de Heilig-Bloedprocessie. Voor gereserveerde en genummerde zitplaatsen kan men terecht bij Tinck, 070-22.50.05.
  • De Brugse 55-plussers kunnen met een +3-pas en een Poorterspas kaarten in vermindering aanschaffen aan de Cultuurbalie van het Concertgebouw, of telefonisch bij Tinck, 070-22.50.05.
  • Bruggelingen met een invaliditeit van 66 procent of negen punten zelfredzaamheid (attest als bewijs) kunnen gratis kaarten afhalen bij de Dienst Maatschappelijke Begeleiding, Blinde-Ezelstraat 1-3, 8000 Brugge. (CG)