De stedelijke preventiedienst heeft het project ,,Dit café is OK'' bijgestuurd. Voortaan kunnen cafébazen die meewerken aan een positief uitgaansklimaat, het label ,,+café'' krijgen. Er is ook een nieuw logo uitgewerkt. Piet De Ville is aangeduid als nieuwe horecacoach.

,, Dit café is OK zorgde voor overleg tussen de stad, de politie en 'overlastgevoelige' cafés'', prijst burgemeester Moenaert. ,,Niet voor niets kreeg het in 1998 de Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie. Toch was bijsturing nodig omdat er verwarring heerst over de juiste inhoud van het project. Bij heel wat ouders wekte Dit café is OK de indruk dat een gelabeld café een probleemvrij café is. Vanzelfsprekend is dat het ideaal maar de realiteit is soms anders.''


Horecacoach
Vandaar dat gekozen is voor een vernieuwde aanpak. ,,De uitbater van een +café werkt mee aan een positief uitgaansklimaat. Hij voert een degelijk personeelsbeleid en stelt een huisreglement op over drugs, alcohol, spijbelen en alle vormen van overlast'', zegt Moenaert.

Het overleg met de uitbaters wordt efficiënter gestructureerd. ,,Met horecacoach Piet De Ville wordt de individuele coaching opgedreven. Hij informeert de uitbater, signaleert problemen, bemiddelt in conflicten en zoekt naar oplossingen.''

De Ville stelt ook de nieuwsbrief ,,Cafépraat'' op, een nieuw initiatief. ,,Daarin hou ik de uitbaters op de hoogte van de initiatieven van politie en preventiedienst. De brief wordt aantrekkelijk samengesteld, ook met interviews en nieuwtjes'', zegt de nieuwe horecacoach.

Nieuw is ook dat het café-label maar drie jaar geldig blijft. In 2004 worden alle labelhoudende cafés opnieuw geëvalueerd en wordt beslist of ze het kunnen behouden.

Aan de inhoudelijke vernieuwing is een nieuw logo gelinkt. ,,Centraal in de tekening staat een brug. Die staat symbool voor de bruggen die worden geslagen tussen de stadsdiensten en de caféuitbaters. De horecacoach is de brugfiguur'', legt Moenaert uit. (MCa)