Vanavond krijgen de gemeenteraadsleden van Sint-Niklaas een technische voorlichting over het in concessie geven van het rioleringsnet aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Maandag is er een overleg tussen verschillende Vlaamse kabinetten, overleg waarbij ook een afvaardiging van de stad Sint-Niklaas aanwezig zal zijn.

Sint-Niklaas, maar ook andere gemeenten waaronder Lokeren en Hamme, spelen met het idee om hun rioleringen in concessie te geven aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Die maatschappij krijgt dan belastingsvoordeel in Amerika. Voor de gemeente verandert er eigenlijk niets wezenlijks behalve dat ze één keer drie procent van de geschatte waarde van de riolering uitbetaald krijgt.

Vlaams minister Paul Van Grembergen (Spirit) liet al weten dat hij er geen probleem mee heeft dat de gemeenten deze alternatieve financieringstechniek toepassen. Minister-president Patrick Dewael (VLD) zou niet zo voor het systeem gevonden zijn omdat het geen ethisch verantwoorde werkwijze is en omdat het een onzekere manier van werken is.


Goed ingelicht
,,Van Grembergen was er eerst ook niet voor te vinden'', zegt burgemeester Freddy Willockx (sp.a). ,,Maar nu hij het dossier goed kent, gaat hij akkoord. Vandaar ook het belang van de vergadering van verschillende kabinetten. Die bereidt een beslissing voor de Vlaamse regering voor. Wij willen de hele Vlaamse regering overtuigen van de deugdelijkheid van het dossier.''

Naast delegaties van verschillende ministriële kabinetten is maandag ook een delegatie van de stad Leuven en van Sint-Niklaas aanwezig op de vergadering. ,,Ten vroegste tijdens de gemeenteraad van juni kunnen we voor onze stad een beslissing nemen. Maar we willen eerst dat alle gemeenteraadsleden volledig ingelicht zijn over het dossier'', zegt Willockx.