De ontdubbeling van de Stationsdreef omvat heel wat meer dan alleen maar de aanleg van een nieuwe baan langs de spoorweg.

Zo komt er onder de Koning Leopold III-laan een tunnel van twintig meter lang. ,,Het gaat om een prefabtunnel'', zegt Stefan Borry, ingenieur en diensthoofd Wegen bij het stadsbestuur.

,,Dat betekent dat de werken veel sneller kunnen verlopen omdat de tunnel vooraf gebouwd is en alleen maar in de put moet gestoken worden. We hopen dat dit deel van de werken in één maand kan gebeuren zodat de verkeershinder op de Koning Leopold III-laan beperkt blijft. De beperktheid in uitvoeringstermijn zal van doorslaggevende aard zijn bij de keuze van een aannemer.''

Langs de viaduct komen twee bufferbekkens. Die moeten het probleem van de wateroverlast in de Weidestraat en andere bedreigde straten verhelpen. (AVN)