Een woonbehoeftenstudie wees uit dat er tweeduizend potentiële bouwkavels aanwezig zijn in Buggenhout. De bouwgronden zijn evenwel peperduur (vijfduizend frank per vierkante meter en meer) en blijven veelal om speculatieve redenen jarenlang onverkocht. Daarom wil het gemeentebestuur tussen dit en vijf jaar vijftig nieuwe sociale woongelegenheden realiseren.

,,De situatie is enigszins bevreemdend'', zegt schepen van Huisvesting Jan Jacobs. ,,We hebben heel wat bouwkavels in Buggenhout. Dat maakt dat de hogere overheid ons geen BPA's zal toestaan om aan wooninbreiding te doen. Maar langs de andere kant zijn de privé-bouwkavels bijzonder duur.''

In samenwerking met de bouwmaatschappij Volkswelzijn uit Sint-Gillis-Dendermonde wil het Buggenhoutse gemeentebestuur goedkoop wonen in de bosgemeente mogelijk maken. ,,Zo zullen we een accurate lijst van verkrotte panden bijhouden, in de hoop de panden op te kopen en er met Volkswelzijn sociale projecten te realiseren'', legt schepen Jacobs uit.


Schattingsprijs
In de tweede plaats wil het gemeentebestuur een voorkooprecht realiseren bij de aankoop van gronden, die openbaar worden verkocht. Het ziet er naar uit dat deze maatregel maar weinig zoden aan de dijk zal brengen. Want het bedrag dat het gemeentebestuur en Volkswelzijn aan een perceel bouwgrond mag geven, wordt door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij begrensd.

De derde maatregel is misschien wel de meest haalbare. Het gemeentebestuur wil bouwgronden, die in handen zijn van de gemeente aan schattingsprijs verkopen aan Volkswelzijn. Op die gronden kan Volkswelzijn dan sociale projecten realiseren. Een concreet voorbeeld is een grote bouwgrond aan de Hanenstraat, ter hoogte van de Hoge Linde. Het gemeentebestuur kreeg jaren geleden deze grond in handen, met het oog op de realisatie van de beruchte ringweg. Maar de plannen van de ringweg zijn afgevoerd, zodat deze gronden voor huisvesting kunnen worden gebruikt.