Voetbalclub KFC Ruien heeft grote plannen met de gewezen weverij Tissage de Ruien, een industriële site met onder meer een hectare overdekte ruimte en aanpalende gronden. De site in de Kapellestraat in Ruien staat momenteel te koop. Voorzitter van KSV Ruien Stefaan Wannijn is van oordeel dat de hele Kluisbergense bevolking baat heeft bij de uitvoering van het voorstel. Volgens het plan, dat opgemaakt werd door studiegroep URBA-ID uit Geraardsbergen, komen er naast een degelijke accommodatie voor verschillende sporttakken ook vergaderzalen en mogelijkheden voor vele verenigingen.

,,De gebouwen kunnen de kern uitmaken van een verder uit te bouwen multidisciplinair sport- en cultuurcentrum'', zegt voorzitter Stefaan Wannijn. De studie voorziet in de omzetting van de site van ambachtelijke zone in sport- en recreatiezone. Ook het woonuitbreidingsgebied moet voor de uitvoering van de plannen omgezet worden in sport- en recreatiegebied.

Volgens voetbalclub KFC Ruien hebben verschillende verenigingen voordeel bij de uitvoering van de plannen. ,,Vooreerst is er de op til zijnde fusie tussen KFC Ruien en Kluisbergen Sportief. Met ons voorstel zou de fusieploeg beschikken over een goed uitgeruste gecentraliseerde accommodatie. Verder vinden wij dat er momenteel te weinig overdekte ruimte is voor indoorsporten. De sporthal aan het Kluisbos wordt immers hoofdzakelijk voor basketbal gebruikt. In het sportcentrum zouden tafeltennis, tennis, badminton en minivoetbal een stek kunnen krijgen'', zegt Wannijn. ,,Er is ook nog voldoende ruimte voor turnen, yoga en aerobic en er kunnen tornooien van allerlei slag plaatsvinden.'' Motorclub Teecla zou zelfs een vergader- en herstellingsruimte in het centrum kunnen krijgen.

Naast indoorsporten hebben ook outdoorsporten dringend nood aan een vaste stek, stelt de voorzitter van KFC Ruien. Daarom werd in het plan ruimte vrijgemaakt voor een terrein voor de handboogschuttersclub en de hondenclub. Laatstgenoemde club heeft nood aan een vaste en wisselende hindernissenpiste. Verder zouden tennisvelden aangelegd worden en zijn diverse polyvalente verharde velden voor allerhande sportevenementen ingekleurd.


Kinderopvang
Binnen het gewezen industriële complex is er eveneens ruimte genoeg voor de fotoclub en voor evenementen binnen het gemeenschapsleven, zoals themabeurzen en toneelopvoeringen. Belangrijk is ook dat daar zelfs een kinderopvang georganiseerd kan worden. ,,Iets dat vandaag in onze gemeente nog niet bestaat en waar dringend nood aan is'', besluit Wannijn.