In het Breese stadhuis werden donderdagavond aan negen plaatselijke pluimveehouders cheques uitgedeeld. De dotaties werden aan de gedupeerde landbouwfamilies overhandigd als tegemoetkoming in de enorme onkosten naar aanleiding van de vogelpest. Op de begroting werd hiervoor een bedrag van 12.500 euro vrijgemaakt.

Noord-Limburg werd dit voorjaar zwaar getroffen door vogelpest. In Bree werden zes pluimveebedrijven acuut of preventief geruimd. Drie andere bedrijven waren reeds leeg toen de vogelpest uitbrak. Voor de betrokken landbouwfamilies betekent dit vaak -- naast het morele leed -- een financiële aderlating.

Hoewel er op hoog niveau afspraken zijn gemaakt in verband met de financiële vergoeding, toch kunnen de bedrijven nog steeds niet terug opstarten en blijven ze op deze manier verstoken van inkomsten.

Om deze reden keurde de Breese gemeenteraad op 23 april het ,,steunfonds vogelpest'' eenparig goed. Op de begroting werd een bedrag van 12.500 euro vrijgemaakt. Aan de hand van objectieve criteria (afkomstig van de landbouwfaculteit RUG) werd dit bedrag verdeeld onder de negen getroffen Breese bedrijven.

Basis voor de dotatie is een basisbedrag van 450 euro, ongeacht of er daadwerkelijk werd geruimd. Daarbovenop wordt de som verhoogd in functie van de hoeveelheid en soort kippen en dit gerelateerd aan het totale bedrag van het steunfonds.

Burgemeester Ingrid Tyskens (Jong) onderstreept dat de crisis wel bedwongen is, maar nog niet achter de rug. Ze wil dat de pluimveehouders bij vragen of problemen niet nalaten haar of de milieudienst te contacteren. Tyskens wil, waar mogelijk, ook nu nog helpen zoeken naar antwoorden of naar oplossingen bij problemen.

Eén van de landbouwers dankte, namens de pluimveehouders van Bree, het stadsbestuur en vooral ook de bevolking van Bree voor de steun die ze mochten ontvangen. Het is het eerste geld dat ze krijgen. De vergoedingen vanuit het ministerie zijn nog niet bij de getroffen bedrijven beland. Dat zou naar verluidt binnen de zestig dagen gebeuren. (MIP)