WILLEBROEK

De cijfers die de Willebroekse verkeersdienst voor 2002 voorlegt zijn een duidelijke vingerwijzing voor wie een verkeersovertreding begaat. Vorig jaar is het aantal boetes iets meer dan verdubbeld. Volgens de mensen aan de top is dat het gevolg van enerzijds de politiehervorming en anderzijds het opzetten van een volwaardige verkeersdienst.

Bij invoeren van de politiehervorming is er voor gekozen een duidelijke plaats te geven aan de verkeersdienst.

,,Het verkeersteam is een zeer actieve ploeg geworden. Het voorbije jaar werden niet minder dan 3.849 verkeersinbreuken opgetekend. Daar komen nog eens 1.039 parkeerboetes bij. Het team werkte ook mee aan negen Wodca-acties. Zes daarvan waren lokaal gericht. Voor de rest hebben we dat jaar nog 108 manifestaties begeleid'', zegt Ferry De Prins, commissaris van de verkeersdienst.


Blijvend opletten
Wat boetes betreft zijn er voor de Willebroekse politie geen moeilijkheden met het parket in Mechelen. Er worden geen quota gehanteerd zoals in Antwerpen. Minnelijke schikkingen handelt de Willebroekse politie zelf af.

Het blijft in Willebroek ook dit jaar goed uitkijken. De politie heeft in een tachtigtal acties voorzien. Hoewel er al een aantal achter de rug zijn, variëren die van controles aangaande hondenpoep op de stoepen, inbraakpreventie, Wodca-acties en het weren van zwaar verkeer in de woonzones.

,,Uit de voortdurende snelheidsmetingen die we uitvoeren kunnen we opmaken dat in sommige straten te gemakkelijk gezegd wordt dat het er onveilig is. Op andere plaatsen moeten we dan weer de controles opvoeren. En het is bij ons niet andere dan elders. De chauffeurs zijn vindingrijk in het geven van verklaringen. Al was het maar dat ze het gemakkelijk vinden hun krant te kunnen lezen als ze voor een gesloten brug staan'', verduidelijkt Ferry De Prins.