De gemeente Staden heeft een project ingediend bij de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen van de Vlaamse gemeenschap, waarbij in het kader van de mobiliteitsconvenant een grote sensibilisatie-actie op touw wordt gezet. Het is de bedoeling om via een rits maatregelen de Stadenaar - vooral voor korte verplaatsingen - te overtuigen om de wagen op stal te laten.

De uiteindelijke doelstelling van het ingediende project is niet niks: Staden anders doen bewegen. Of anders gezegd: de auto de baan te doen ruimen voor de fiets. Scholen, bedrijven, handelaars, sportclubs en gemeentelijke diensten zullen uitgenodigd worden om een convenant af te sluiten waarbij ze er zich toe verbinden hun mensen te motiveren om voor de fiets te kiezen. Of voor de bedrijven: te gaan carpoolen. Voor de gemeentediensten worden alvast ,,witte'' fietsen ter beschikking gesteld.

De gemeente belooft fietshelmen ter beschikking te stellen voor eenderde van de kostprijs voor iedereen die in het project stapt. Verder hoopt de gemeente een zone 30 te realiseren in elke schoolomgeving, bussen of Belbussen in te leggen voor buitenschoolse activiteiten, uitstappen met sportclub of speelpleinwerking en regelmatige fietscontroles in te voeren ter ondersteuning van de actie.

Het project wordt geraamd op 17.625 euro. De AWV-toelage bedraagt een derde. De dienst AMINAL komt mogelijk tussen voor nog eens 30 procent.


Duidelijk afgelijnde fietspaden
De oppositiepartij Samen schaart zich achter deze actie. Maar volgens de fractieleider gaat de gemeente niet ver genoeg. ,,Het gemeentebestuur moet durven investeren in veilige fiets- en voetpaden in de nabijheid van school en kinderopvang. Voor de Ieper- en Bruggestraat eisen we een duidelijk afgelijnd fietspad. Als de gemeente het fietsgebruik wil promoten, moet ze de infrastructuur voorzien. Bij de heraanleg van de Hospitaalstraat kon overigens een fietsstrook worden voorzien. Maar er ligt niet eens een voetpad.'' De gemeente beveiligt wel de fietspaden in Sleihagestraat en Westrozebekestraat door hoogbeplanting tussen pad en wegdek.