Parkeren in de stad Aalst blijft een probleem en dat probleem moet en zal aangepakt worden. Dat is zowat de conclusie van de infoavond over mobiliteit die Unizo Aalst donderdagavond organiseerde.

,,Het aantal parkeerplaatsen in Aalst uitbreiden kan niet zomaar'', zei de burgemeester kordaat. ,,Wij moeten ons houden aan de regels van het Vlaams Gewest. Eén van die regels houdt in dat we enkel nog extra parkeerplaatsen mogen creëren als er een nieuw project wordt uitgewerkt in de stad.''


Vernieuwde Hopmarkt
Zo een nieuw project is er voor de Hopmarkt. Daar komt een ondergrondse parking met 200 extra parkeerplaatsen. Bovengronds zal de Hopmarkt heringericht worden maar wat er dan op de markt komt, staat nog niet vast. Schepen van Middenstand Dirk De Meerleer wil in ieder geval niet dat de ruimte die vrijkomt, ingevuld wordt met enkel winkels.

De burgmeester beloofde de plannen -die 20 jaar oud zijn- zo snel mogelijk uit te voeren, maar wees er op dat de uitvoering van de werken makkelijk anderhalf jaar kan duren.


Parkeertoren
Vanuit het publiek kwam het voorstel om een parkeertoren met enkele verdiepen te bouwen op het Esplanadeplein. ,,Dat zou voor te veel druk zorgen. Metingen tonen aan dat de kerk nu al scheefzakt'', verklaarde De Maght. Waar wel parkeerplaatsen kunnen bijkomen, is op het Hovenierspleintje. ,,Een betere organisatie kan daar 150 plaatsen extra opleveren. We gaan ook na of er aan de Keizershallen een groot parkeergebouw kan komen.''

Op dat voorstel kwam meteen kritiek: ,,De Keizershallen liggen té ver van het winkelcentrum. Mensen willen hun auto in het stadscentrum kwijt en de Keizershallen horen daar voor hen niet bij'', aldus Johnny Cammu, uitbater van een zaak in de Kattestraat.

,,Wij willen echt luisteren naar de mensen. Indien dat niet zo was, zouden we toch niet naar zo'n discussieavond komen?'', reageerde ze tenslotte op de kritiek als zou de stad geen rekening houden met de zelfstandigen. (NV)