De stad Oudenaarde zit al een tijdje door haar voorraad GFT-zakken heen. Het gevolg is dat in winkels en warenhuizen vrijwel geen zakken meer kunnen gekocht worden. De fout ligt bij de Intercommunale Vlaamse Ardennen (IVLA) die te laat de GFT-zakken bij de fabrikant heeft besteld.

Wie intussen niet de mogelijkheid heeft om thuis te composteren, kan niet anders dan het groente-, fruit- en tuinafval in de gewone huisvuilzak te stoppen of met het tuinafval naar het containerpark te stappen. Omdat het nog minstens drie weken zal duren vooraleer IVLA weer GFT-zakken kan leveren, gaat Oudenaarde nu bij de buurgemeenten shoppen.

Richard Eeckhaut, schepen van Milieu in Oudenaarde en tevens voorzitter van IVLA, zit met de situatie verveeld. ,,De stad Oudenaarde treft geen schuld'', licht Richard Eeckhaut toe. ,,Begin februari heeft de secretaris van IVLA in alle gemeenten naar de nood aan GFT-zakken gepeild. Bleek dat alleen Oudenaarde toen zakken heeft besteld. Maar die bestelling was voor IVLA niet groot genoeg om de productie te laten opstarten. Dat gebeurt alleen vanaf 100.000 zakken. Hoe dan ook, daardoor is een vertraging opgetreden en werden de nodige zakken uiteindelijk te laat bij de fabrikant besteld.''


Aankopen bij gemeenten
Dat Oudenaarde meer GFT-zakken nodig heeft dan de andere gemeenten komt volgens schepen Eeckhaut omdat in de stad beter wordt ingezameld: ,,In Oudenaarde wordt 14 kilogram per persoon opgehaald, terwijl dat in Ronse maar 5,2 kilogram en in buitengemeenten slechts 3 kilogram is. Daardoor beschikken de andere gemeenten ook nog over een voorraad.''

IVLA kan ten vroegste einde juni weer GFT-zakken leveren. De stad Oudenaarde werkt intussen aan een noodoplossing. Richard Eeckhaut: ,,Het kan natuurlijk niet dat de mensen nu hun groente-, fruit- en tuinafval in gewone huisvuilzakken moeten deponeren. Daarom zullen wij tijdelijk in andere gemeenten GFT-zakken aankopen zodat binnen enkele dagen de verkooppunten weer kunnen bevoorraad worden.''